Takaisin Tulosta

Leikkauksen yhteydessä ilmenevälle deliriumille altistavia tekijöitä

Lisätietoa aiheesta
Hannu Kokki
22.5.2014
 • Leikkauksen yhteydessä ilmenevälle deliriumille altistavia tekijöitä ovat
  • hapen puute, matala verenpaine, syvä anestesia pienellä anesteettiannoksella, huomattava verenvuoto leikkauksen aikana, pitkä leikkausaika, aorttakirurgia, rintaontelokirurgia
  • korkea ikä (≥ 70 vuotta), huono fyysinen suorituskyky (< 3 MET), aliravitsemus, aineenvaihdunnan ongelmat, anemia, hypo- tai hypernatremia, hypo- tai kyperkalemia, hypo- tai hyperglykemia, hypoalbuminemia, muistin tai älyllisten toimintojen häiriö, heikko näkö tai kuulo, dementoiva sairaus, aivoverenkiertohäiriöt, verisuonisairaus, masennus, eteisvärinä, sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta
  • Parkinsonin tauti ja monisairastavuus
  • alkoholiriippuvuus, alkoholin suurkulutus, tupakointi
  • monet lääkkeet, joko yksin tai varsinkin, jos ne ovat osana monilääkitystä
   • bentsodiatsepiinit
   • opioidit
   • tulehduskipulääkkeet
   • steroidit
   • trisykliset masennuslääkkeet
   • antihistamiinit
   • Parkinsonin taudin lääkkeet ja
   • veriaivoesteen läpäisevät antikolinergiset lääkkeet

Kirjallisuutta

 1. Hanson MR, Gálvez-Jiménez N. Management of dementia and acute confusional states in the perioperative period. Neurol Clin 2004;22:vii-viii, 413-22 «PMID: 15062520»PubMed
 2. Gleason OC. Delirium. Am Fam Physician 2003;67:1027-34 «PMID: 12643363»PubMed
 3. Bucerius J, Gummert JF, Borger MA ym. Predictors of delirium after cardiac surgery delirium: effect of beating-heart (off-pump) surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:57-64 «PMID: 14752413»PubMed
 4. Dibert C. Delirium and the older adult after surgery. Perspectives 2004;28:10-6 «PMID: 15315205»PubMed
 5. Santos FS, Velasco IT, Fráguas R Jr. Risk factors for delirium in the elderly after coronary artery bypass graft surgery. Int Psychogeriatr 2004;16:175-93 «PMID: 15318763»PubMed
 6. Bekker AY, Weeks EJ. Cognitive function after anaesthesia in the elderly. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2003;17:259-72 «PMID: 12817919»PubMed
 7. Marcantonio ER, Goldman L, Mangione CM ym. A clinical prediction rule for delirium after elective noncardiac surgery. JAMA 1994;271:134-9 «PMID: 8264068»PubMed
 8. Parente D, Luís C, Veiga D ym. Congestive heart failure as a determinant of postoperative delirium. Rev Port Cardiol 2013;32:665-71 «PMID: 24011864»PubMed
 9. Fineberg SJ, Nandyala SV, Marquez-Lara A ym. Incidence and risk factors for postoperative delirium after lumbar spine surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2013;38:1790-6 «PMID: 23797502»PubMed
 10. Neufeld KJ, Leoutsakos JM, Sieber FE ym. Outcomes of early delirium diagnosis after general anesthesia in the elderly. Anesth Analg 2013;117:471-8 «PMID: 23757476»PubMed
 11. Radtke FM, Franck M, Lendner J ym. Monitoring depth of anaesthesia in a randomized trial decreases the rate of postoperative delirium but not postoperative cognitive dysfunction. Br J Anaesth 2013;110 Suppl 1:i98-105 «PMID: 23539235»PubMed
 12. Zhang H, Lu Y, Liu M ym. Strategies for prevention of postoperative delirium: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Crit Care 2013;17:R47 «PMID: 23506796»PubMed