Takaisin Tulosta

ADHD ja Viivi-kyselylomake

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
14.10.2016
 • "Viivi"-kysely eli FTF (Five to Fifteen) «Airaksinen EM, Michelsson K, Jokela V. The occurre...»1, «http://www.5-15.org»1 on pohjoismainen kyselylomake 5–15-vuotiaiden lasten motoriikan, toiminnanohjauksen, hahmotuksen, muistin, kielen, sosiaalisten taitojen ja oppimisen ongelmien kartoittamiseen.
 • Kysely on suunnattu vanhemmille.
 • Kyselyyn kuuluu eri aihealueita koskevia väittämiä, joihin vastataan kolmiportaisella asteikolla (ei sovi ollenkaan/sopii joskus tai jonkin verran/sopii hyvin). Vaikeuksista aiheutuvaa haittaa arvioidaan neliportaisella asteikolla (ei lainkaan/vähän/aika paljon/erittäin paljon). Lomakkeessa on myös avoimia kysymyksiä.
  • Tulkinnassa lapsen saamat pisteet suhteutetaan samanikäisten lasten keskimääräisiin pisteisiin.
  • Jos pisteet ylittävät 90 persentiilin rajan, kyseisen osa-alueen häiriö on mahdollinen ja tarkempi tutkimus voi olla tarpeen.
 • ViiVi sisältää myös ADHD-oireisiin liittyviä kysymyksiä. Kyselyn tulkinnassa ADHD:n todennäköisyyteen ei oteta kantaa.
  • Tarkkaamattomuus- ja yliaktiivisuus/impulsiivisuusoireiden määrää on mahdollista arvioida esimerkiksi "sopii hyvin"- ja "sopii joskus" -vastausten lukumäärän avulla. Arvio oireiden aiheuttamasta haitasta voi auttaa ongelmien merkityksen ymmärtämisessä.
  • Myös muissa osioissa on kysymyksiä, joiden avulla voi arvioida ADHD-oireita.
 • Kyselyn käyttöoikeuden saamiseen vaaditaan käyttäjältä selvitys ammatillisesta pätevyydestä. Käyttäjät ovat pääasiassa lääkäreitä ja psykologeja.
 • Kyselyn alkuperäisen version soveltuvuutta ADHD:n seulontaan on arvioitu muutamissa tutkimuksissa. Viimeisimmän, päivitetyn version soveltuvuutta ei ole erikseen tutkittu.
  • Vuonna 2001 tehdyn tutkimuksen «Kadesjö B, Janols LO, Korkman M ym. The FTF (Five ...»2 mukaan testi soveltui ADHD:n diagnostiikkaan ja seulontaan.
   • Tutkimuksessa ei käytetty vertailutestiä eikä diagnoosin varmistavaa haastattelua.
  • Suomalaisen Viivin käyttökelpoisuutta arvioivan tutkimuksen «Airaksinen EM, Michelsson K, Jokela V. The occurre...»1 perusteella kysely sopii hyvin ADHD:n seulontaan ja diagnosoinnin apuvälineeksi.
   • Artikkelissa kuvatun aineiston perusteella erikseen laskettuna kyselyn sensitiivisyys oli 0,89, positiivinen ennustearvo 0,56, spesifisyys 0,96 ja negatiivinen ennustearvo 0,96. LR+ oli 22 ja LR- oli 0,1 eli diagnostinen näyttö ADHD-diagnoosin osalta oli vakuuttava.
 • Opettajan arvio kyselylomakkeen kartoittamista ongelmista voi olla hyödyllinen, vaikka se ei olekaan kyselyn virallinen käyttötarkoitus eikä opettajien tekemien arvioiden luotettavuutta ei ole tutkittu.
  • Viivistä on julkaistu myös opettajien kyselylomake, joka on toistaiseksi saatavilla ainakin ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Opettajan kyselylle ei ole vielä viitearvoja.
 • Lisätietoa osoitteessa «http://www.5-15.org»1.

Kirjallisuutta

 1. Airaksinen EM, Michelsson K, Jokela V. The occurrence of inattention, hyperactivity, impulsivity and coexisting symptoms in a population study of 471 6-8-year old children based on the FTF (Five to Fifteen) questionnaire. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004;13 Suppl 3:23-30 «PMID: 15692876»PubMed
 2. Kadesjö B, Janols LO, Korkman M ym. The FTF (Five to Fifteen): the development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD and comorbid conditions. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004;13 Suppl 3:3-13 «PMID: 15692877»PubMed