Takaisin Tulosta

Tietokoneistettu työmuistiharjoittelu ja ADHD lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Vesa Närhi
16.12.2016
  • Työmuistin harjoittaminen ADHD:n kuntoutusmuotona perustuu havaintoihin ADHD:hen liittyvästä työmuistitaitojen heikkoudesta «Martinussen R, Hayden J, Hogg-Johnson S ym. A meta...»1.
  • Harjoitteluohjelmia on useampia, ja yleisesti ottaen harjoittelu tapahtuu pelaamalla tietokonepeliä, jossa tehtävät adaptoituvat suoriutumisen mukaan
  • Tavanomaisimman ja eniten tutkitun harjoitteluohjelman CogMed; «http://www.cogmed.com/»1 «Chacko A, Feirsen N, Bedard AC ym. Cogmed Working ...»2 kesto on 5 viikkoa, koostuen päivittäisistä noin 40 minuutin mittaisista harjoituksista. Olennainen osa harjoittelua on sen tukeminen yksittäisesti sovittavien palkitsemiskäytänteiden avulla.
  • Harjoittelu tapahtuu tavanomaisimmin kotona, lasten osalta vanhempien ohjauksessa. Ohjaaja seuraa harjoittelun toteutumista ja edistymistä verkkovälitteisesti. Ohjaaja on myös viikoittain yhteydessä tukien ja kannustaen harjoitteluun.

Kirjallisuutta

  1. Martinussen R, Hayden J, Hogg-Johnson S ym. A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:377-84 «PMID: 15782085»PubMed
  2. Chacko A, Feirsen N, Bedard AC ym. Cogmed Working Memory Training for youth with ADHD: a closer examination of efficacy utilizing evidence-based criteria. J Clin Child Adolesc Psychol 2013;42:769-83 «PMID: 23668397»PubMed