Takaisin Tulosta

Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus ja psoriaasi

Lisätietoa aiheesta
Erna Snellman
19.1.2017

Aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus edistää osallistujan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa myös mahdollisuuden sekä vertaistukeen että terveydenhuollon ammattilaisten ohjaukseen. Aurinkopainotteisessa sopeutumisvalmennuksessa keskeistä on ihottuman kannalta suotuisa ilmasto.

Psoriasisliiton «http://www.psori.fi/»1 järjestämä ilmastokuntoutus uudistui vuoden 2012 alusta lukien aurinkopainotteiseksi sopeutumisvalmennukseksi. Kurssin ohjelma sisältää muun muassa ohjattuja keskusteluja terveyden edistämisestä ja ryhmäliikuntaa.

Kurssi koostuu 3:sta tiiviisti toisiinsa liittyvästä osiosta, joihin jokaiseen hakijan on sitouduttava:

  • vuorokauden mittainen alkujakso kotimaassa
  • sitä välittömästi seuraava 2 viikon kuntoutuskurssijakso Kanariansaarilla ja
  • noin 3 kuukauden kuluttua kurssista pidettävä viikonlopun mittainen jälkijakso kotimaassa.

Kurssille voivat hakea yli 18-vuotiaat psoriaatikot, joiden psoriaasi oirehtii. Eläkkeellä olo ei ole este. Sopeutumisvalmennukseen pääsyn este on muu vaikea sairaus. Eräät lääkkeet voivat reagoida auringon UV-säteilyn kanssa. Tästä syystä hoitavan lääkärin pitää tarkistaa potilaan käyttämä lääkitys jo hakemusvaiheessa ennen aurinkopainotteista sopeutumisvalmennusmatkaa. Siklosporiinin käyttö on ehdoton este aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen osallistumiselle. Myös paljon UV-valohoitoja saaneen potilaan pitää välttää siklosporiinin käyttöä. Biologisten lääkkeiden käytöstä aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen aikana ei ole tutkimustietoa tai riittävää kokemusta, jotta ohjeita voitaisiin antaa.

Aurinkopainotteisille sopeutumisvalmennuskursseille hakemista varten tarvitaan potilaan täyttämä hakulomake, joita saa Psoriasisliitosta. Hakemukseen on liitettävä lääkärin B-lausunto. Hakija voi perustella kurssin tarvetta myös sosiaalisilla syillä. Nivelpsoriasista sairastavien B-lausunnossa pitää muutoin kuvata taudinkuva. Valinnassa ovat etusijalla henkilöt, jotka eivät aiemmin ole päässeet aurinkopainotteiseen sopeutumisvalmennukseen. Hakemus on voimassa 12 kuukautta. Sopeutumisvalmennuksen kustannusten omavastuu suuruus on 400 euroa (vuonna 2016). Se kattaa vuorokauden alkujakson kotimaassa, lennot Kanariansaarille, 2 viikon majoituksen puolihoidolla korkeatasoisessa hotellissa, kurssiohjelman ja viikonlopun pituisen jälkijakson täyshoidolla. Osallistuja voi hakea matkakorvausta Kelasta kotimaan matkoistaan omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Yhdensuuntaisen kotimaanmatkan omavastuu on 25 euroa (vuonna 2016). Lisäksi työikäinen osallistuja voi hakea kurssin jälkeen Kelan kuntoutusrahaa korvaamaan kurssin aikaista ansionmenetystä omavastuun ylittävältä ajalta. Kelan kuntoutusrahan omavastuuaika on kurssin alkamispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennuksen erilliset 3 kurssijaksoa lasketaan omavastuuaikaa määritettäessä yhdeksi kurssiksi. Arkipäiviä ovat muut päivät kuin sunnuntai-, pyhä- ja arkipyhäpäivät.

Kurssien ajankohdat ja hakuohjeet sekä ajantasaista tietoa aiheesta löytyvät Psoriasisliiton verkkosivuilta «http://psoriasisliitto.fi»2.