Takaisin Tulosta

De vanligaste epilepsimedicinerna, indikationer och dosering

Lisätietoa aiheesta
26.9.2007
Taulukko 1. De vanligaste epilepsimedicinerna, indikationer och dosering (T50 = halveringstid för läkemedelshalten i plasman).
Läkemedel Indikation T50 (t) Rekommenderad dygnsdos Doser/ dygn
1. Startdos; behandlingsdosen är 5 – 15 mg/kg, med valproat 1 – 5 mg/kg
Karbamazepin
 1. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
 2. Generaliserade anfall
8 – 20 10 – 20 mg/kg 2
Oxkarbazepin
 1. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
 2. Primärt generaliserade anfall
10 – 30 mg/kg 2
Valproat Alla former, särskilt generaliserade tonisk-kloniska anfall, absensepilepsier, myokloniska epilepsier 7 – 17 10 – 40 mg/kg 1 – 2
Lamotrigin
 1. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
 2. Lennox–Gastauts syndrom
7 0.3 – 0.6 mg/kg 1) 1 – 2
Topiramat Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering 21 1 – 9 mg/kg 2
Tiagabin Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering 2 – 10 0.06 – 0.13 mg/kg 3
Gabapentin Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering 5 – 9 900 – 2 400 mg 3
Levetiracetam Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering 7 10 – 40 mg/kg 2
Nitrazepam Infantila spasmer, Lennox-Gastauts syndrom, myokloniska epilepsier 24 – 31 0.25 – 0.5 mg/kg 2
Klobazam Alla epilepsityper 14 –22 0.25 – 0.5 mg/kg 2
Klonazepam Alla epilepsityper 22 –33 0.02 – 0.2 mg/kg 2
Etosuximid
 1. Absensepilepsier
 2. Myokloniska epilepsier
25 – 40 20 – 30 mg/kg 1 – 3
Fenytoin
 1. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
 2. Primärt generaliserade anfall
9 – 30 4 – 8 mg/kg 2
Fenemal
 1. Primärt generaliserade anfall
 2. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
25 – 73 3 – 5 mg/kg 1 – 2
Vigabatrin
 1. Infantila spasmer
 2. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
0.6 – 1.0 20 – 80 mg/kg 1 – 2
Etosuximid
 1. Absensepilepsier
 2. Myokloniska epilepsier
25 – 40 20 – 30 mg/kg 1 – 3
Primidon
 1. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
 2. Primärt generaliserade anfall
8 – 15 10 – 20 mg/kg 2 – 3
Acetazolamid
 1. Absensepilepsier
 2. Primärt generaliserade anfall
 3. Partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering
48 – 96 10 – 30 mg/kg 1 – 2

Kirjallisuutta

 1. Sillanpää M. Epilepsioiden lääkehoito. Tabell 1. I boken: Lastenneurologia. Sillanpää M, Herrgård E, Iivanainen M, Koivikko M, Rantala H (red.) Kustannus Oy Duodecim 2004:501