Takaisin Tulosta

Suuren psykoosiriskin ryhmät eli prodromaalisyndroomat

Lisätietoa aiheesta
Jussi Hirvonen
11.12.2007

Käypä hoito -työryhmä Skitsofrenia on tarkastanut tekstin ilman muutoksia 2013.

A) Vaimentuneet psykoosioireet (APS = Attenuated Psychotic Symptoms) ovat psykoottisten oireiden kaltaisia, mutta niitä lievempiä oireita. Oletuksen mukaan psykoosioireet ilmenevät jatkumolla normaalikokemuksesta patologiseen. Varhaisvaiheen oireissa on todettavissa psykoottisten oireiden tunnusmerkkejä, vaikka oireisiin ei sisällykään psykoottiselle oireelle ominaista todellisuuden tajun kadottamista. Nämä poikkeavat kokemukset koetaan tavallisesti pelkoa, ahdistusta, huolta tai muuta haittaa aiheuttaviksi, ja ne voivat jossain määrin vaikuttaa potilaan käyttäytymiseen. Oireet ilmenevät usean kerran viikossa. Esimerkiksi potilas voi muuttua hiljaiseksi ja vetäytyneeksi, koska hänen mieltään painaa ajatus siitä, että muut voivat ehkä lukea hänen ajatuksiaan.

B) Lyhytkestoiset psykoosioireet (BLIPS = Brief , Limited and Intermittent Psychotic Symptoms) ovat selkeästi psykoottisia oireita, jotka ovat kuitenkin hyvin lyhytkestoisia (minuutteja tai tunteja) ja joita esiintyy korkeintaan viikon ajan. Ne vaikuttavat toimintakykyyn vain vähän ja menevät ohi itsestään. Niiden ilmenemisen perusteella potilasta ei vielä pidetä psykoottisena. Esimerkiksi potilas on kuullut yhden kerran kahta eri ääntä: toinen ääni on käskenyt vahingoittaa itseä, toinen kehottanut olemaan tekemättä niin. Potilas on pitänyt ääniä todellisina, ja hän on ollut toteuttamassa äänen käskyä, kun hän on havahtunut ja palannut realiteetteihin.

C) Geneettinen riski ja toimintakyvyn alenema (GD = Genetic risk and Deterioration) on kolmas ennakko-oiresyndrooma. Siinä yhdistyvät sukurasitus (psykoosisairaus lähisuvussa tai todettu skitsotyyppinen persoonallisuushäiriö potilaalla itsellään) ja toimintakyvyn äkillinen heikkeneminen noin 30 GAF-pisteellä.

Taulukko 1. Skitsofreenisen psykoosin ennakko-oireet ja -merkit eri tutkimusten mukaan «Yung AR, McGorry PD. The prodromal phase of first-...»1.
Ennakko-oireet: Ennakkomerkit:
Neuroottiset oireet
 1. Ahdistuneisuus
 2. Levottomuus
 3. Vihaisuus, ärtyneisyys
Mielialaoireet
 1. Masennus
 2. Kyvyttömyys kokea nautintoa
 3. Syyllisyys
 4. Itsetuhoiset ajatukset
 5. Mielialan heilahtelu
Tahtoelämän muutokset
 1. Apaattisuus, heikentynyt libido
 2. Ikävystyneisyys, mielenkiinnon puute
 3. Väsyneisyys, energiattomuus
Kognitiiviset muutokset
 1. Huomiokyvyn heikkeneminen, keskittymiskyvyttömyys
 2. Ajatuksiin vaipuminen, päiväuneksunta
 3. Ajatusten salpautuminen
 4. Heikentynyt käsitteellinen ajattelu
Fyysiset oireet
 1. Ruumiilliset vaivat
 2. Ruokahaluttomuus, laihtuminen
 3. Unihäiriöt
Muut oireet
 1. Pakkoajatukset ja -toiminnot
 2. Lisääntynyt sensitiivisyys ihmissuhteissa
 3. Muuntunut itsensä ja ympäristönsä kokeminen
 4. Liikkeiden muuttuminen
 5. Puheen poikkeavuudet
 6. Havaintovääristymät
 7. Epäilevyys
 8. Muuntuneet affektit
Käyttäytymisen muutokset
 1. Koulunkäynnin, työnteon ja muiden toimintojen heikkeneminen
 2. Vetäytyminen sosiaalisista suhteista
 3. Impulsiivisuus
 4. Kummallinen käyttäytyminen
 5. Aggressiivinen käyttäytyminen

Kirjallisuutta

 1. Yung AR, McGorry PD. The prodromal phase of first-episode psychosis: past and current conceptualizations. Schizophr Bull 1996;22:353-70 «PMID: 8782291»PubMed