Takaisin Tulosta

Alaselän epäspesifisten kipujen liikuntahoito

Lisätietoa aiheesta
Urho Kujala
13.10.2010
  • Parhaiten vaikuttavan liikuntahoidon piirteitä on etsitty bayesilaisen metaregressioanalyysin avulla «Hayden JA, van Tulder MW, Tomlinson G. Systematic ...»1.
    • Tutkimuksessa analysoitiin 43 satunnaistetun kontrolloiden tutkimuksen aineisto, jossa oli mukana 72 liikunta- ja 31 vertailuhoitoa.
    • Valvomattomaan kotiharjoitteluun verrattuna yksilöllisesti suunnitellut liikuntahoidot, valvotut kotiharjoitteluohjelmat, ryhmähoidot ja yksilöllisesti ohjatut hoidot antoivat paremman tuloksen.
    • Eri liikuntamuodoista paras vaikuttavuus oli voimaharjoittelulla ja venyttelyllä.
    • Analyysin mukaan odotettavissa oleva liikuntahoidon vaikutus on parhaalla liikuntahoidolla 18,1 yksikköä (95 % luottamusväli 11,1–25,0), mikä on kliinisesti merkittävä tulos. Tämä analyysi ei sisältänyt kustannus-hyötyanalyysiä.

Kirjallisuutta

  1. Hayden JA, van Tulder MW, Tomlinson G. Systematic review: strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Ann Intern Med 2005;142:776-85 «PMID: 15867410»PubMed