Takaisin Tulosta

HDL-kolesterolin muuntelun merkitys on mutkikas kysymys

Lisätietoa aiheesta
Juhani Kahri ja Timo Strandberg
18.12.2017
 • Vaikka HDL-kolesterolipitoisuuden tiedetään epidemiologisissa tutkimuksissa yhdistyvän valtimotautiriskiin, HDL-tason muuntamisen merkitys on mutkikas kysymys.
 • Helsinki Heart Studyssa «Frick MH, Elo O, Haapa K ym. Helsinki Heart Study:...»1 valtimotaudit estyivät alaryhmässä, jolla oli suuri triglyseridi- ja pieni HDL-kolesterolipitoisuus.
 • VA-HIT-tutkimuksessa «Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Gemfibrozil fo...»2 gemfibrotsiilihoidosta oli hyötyä sepelvaltimotautia sairastaville miehille, joiden seerumin LDL-kolesterolipitoisuus oli alle 3,6 mmol/l (keskimäärin 2,9 mmol/l) ja HDL-kolesterolipitoisuus alle 1 mmol/l.
 • FIELD-tutkimuksessa «Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-te...»3 fenofibraatti nosti HDL-kolesterolipitoisuutta 5 % tyypin 2 diabetesta sairastavilla, mutta ei vähentänyt primäärejä päätetapahtumia, vaikka ei-kuolemaan johtavat sydäninfarktit ja revaskularisaation tarve hieman vähenikin.
 • Tyypin 2 diabeetikoilla tehdyssä ACCORD-tutkimuksessa «ACCORD Study Group., Ginsberg HN, Elam MB ym. Effe...»4 statiiniin kombinoitu fenofibraatti nosti HDL-kolesterolipitoisuutta 8 %, mutta ei vähentänyt merkittävästi sydän- ja verisuonitapahtumia verrattuna pelkkään statiinihoitoon.
 • AIM-HIGH-tutkimuksessa «AIM-HIGH Investigators., Boden WE, Probstfield JL ...»5 intensiivistä statiinihoitoa saavilla sydän- ja verisuonitautia sairastavilla potilailla nikotiinihappo nosti HDL-kolesterolia 25 %, mutta ei vähentänyt päätetapahtumien määrää verrattuna pelkkään statiinihoitoon.
 • HPS2-THRIVE-tutkimuksessa «HPS2-THRIVE Collaborative Group., Landray MJ, Hayn...»6 verisuonitautia sairastavilla potilailla nikotiinihappo- tai laropipranttivalmisteen lisääminen statiinihoitoon nosti HDL-kolesterolia 17 %, mutta ei vaikuttanut sydän- ja verisuonitautitapahtumiin, vaan vakavia haittavaikutuksia oli jopa enemmän.
 • ILLUMINATE-tutkimuksessa «Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M ym. Effects of ...»7 CETP-inhibiittori torcetrapibi nosti atorvastatiinia saavilla korkean kardiovaskulaaririskin potilailla HDL-kolesterolia 72 %, mutta sydän- ja verisuonitapahtumia ja kuolemia oli merkitsevästi enemmän torcetrapibia saaneilla.
 • Dal-OUTCOMES-tutkimuksessa «Schwartz GG, Olsson AG, Abt M ym. Effects of dalce...»8 CETP-inhibiittori dalcetrapibin kombinoiminen statiinihoitoon akuuttia koronaarisyndroomaa sairastavilla potilailla nosti HDL-kolesterolipitoisuutta 40 %, mutta ei vaikuttanut merkitsevästi sydän- ja verisuonitapahtumien määrään.

Kirjallisuutta

 1. Frick MH, Elo O, Haapa K ym. Helsinki Heart Study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors, and incidence of coronary heart disease. N Engl J Med 1987;317:1237-45 «PMID: 3313041»PubMed
 2. Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. N Engl J Med 1999;341:410-8 «PMID: 10438259»PubMed
 3. Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1849-61 «PMID: 16310551»PubMed
 4. ACCORD Study Group., Ginsberg HN, Elam MB ym. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362:1563-74 «PMID: 20228404»PubMed
 5. AIM-HIGH Investigators., Boden WE, Probstfield JL ym. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med 2011;365:2255-67 «PMID: 22085343»PubMed
 6. HPS2-THRIVE Collaborative Group., Landray MJ, Haynes R ym. Effects of extended-release niacin with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med 2014;371:203-12 «PMID: 25014686»PubMed
 7. Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M ym. Effects of torcetrapib in patients at high risk for coronary events. N Engl J Med 2007;357:2109-22 «PMID: 17984165»PubMed
 8. Schwartz GG, Olsson AG, Abt M ym. Effects of dalcetrapib in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 2012;367:2089-99 «PMID: 23126252»PubMed