Takaisin Tulosta

Taulukko Glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaajien farmakologisten ominaisuuksista

Lisätietoa aiheesta
Matti Niemelä
28.4.2014
Taulukko 1. Tärkeimmät glykoproteiini Iib/IIIa -reseptorien salpaajat, niiden väliset farmakologiset erot ja annokset.
AP = angina pectoris
T1/2 = lääkkeen puoliintumisaika
PCI (Percutaneous Coronary Intervention) = pallolaajennus
Absiksimabi Eptifibatidi Tirofibaani
Tyyppi Vasta-aine Peptidi Ei-peptidi
Molekyylipaino (kD) 50 000 800 500
Plasman T1/2 (min) 10–30 150 120
Verihiutaleiden T1/2 Pitkittynyt Lyhyt Lyhyt
Verihiutaleiden toiminta normaalia Ad 2 viikkoa infuusiosta 4 tuntia infuusiosta 4–8 tuntia infuusiosta
Eliminaatio Proteolyysi Munuaiset (60–70 %), maksa (20–30 %) Munuaiset
Vasta-aineita 3–8 %:lle hoidetuista Ei Ei
Vaikutuksen kumoutuminen Trombosyyttisiirto 4 tuntia infuusiosta 4–8 tuntia infuusiosta
Annos 0,25 mg/kg boluksena, jatkossa 0,125 µg/kg/min infuusiona (maksimi infuusionopeus 10 µg/min) 12–24 tuntia Epästabiili AP: 180 µg/kg boluksena, myöhemmin 2 µg/kg/min infuusiona 72–96 tuntia. Mikäli halutaan nopeaa vaikutuksen alkua, on annos 180 µg/kg boluksena x 2 10 minuutin välein, myöhemmin 2 µg/kg/min infuusiona 18–24 tuntia 0,4 µg/kg/min infuusiona 30 minuuttia, myöhemmin 0,1 µg/kg/min infuusiona 48–108 tuntia. Mikäli halutaan nopeaa vaikutuksen alkua, on annos bolus 25 µg/kg/min, infuusio 0,15 µg/kg/min
Annos munuaisten merkittävässä vajaatoiminnassa Keskivaikeassa vajaatoiminnassa annos puolitetaan, vaikeassa ei saa käyttää Annos puolitettava, vaikeassa vajaatoiminnassa ei saa käyttää