Takaisin Tulosta

Ylähengitysteiden tilavuuteen vaikuttavista tekijöistä

Lisätietoa aiheesta
Riitta Pahkala
23.1.2017

Erityisesti suurentunut alakasvojen korkeus, kapea kovan suulaen ja nielun takaseinän välinen etäisyys sekä alhainen ylähengitysteiden (orofaryngeaalinen) tilavuus liittynevät uniapneaan «Tietyt kasvojen ja ylähengitysteiden rakenteelliset poikkeavuudet ilmeisesti liittyvät obstruktiiviseen uniapneaan aikuisilla.»B(B). Kieliluun alhainen sijainti on yhteydessä uniapneaan painoindeksistä riippumatta «Kieliluun alhainen sijainti ilmeisesti liittyy uniapneaan ainakin miehillä.»B(B). Tulee myös huomioida, että etnisten ryhmien välillä on eroavuuksia kallon ja kasvojen rakenteellisissa piirteissä ja kefalometrisissa arvoissa. Onkin esitetty, että lihavuuden ja kraniofakiaalisten tekijöiden patofysiologinen merkitys uniapnean kannalta vaihtelee rotujen välillä «Cakirer B, Hans MG, Graham G ym. The relationship ...»1, «Villaneuva AT, Buchanan PR, Yee BJ ym. Ethnicity a...»2.

Tutkimusten pohjalta näyttää siltä, että patofysiologialtaan on olemassa kahdentyyppistä hengitysteitä ahtauttavaa uniapneaa: leukojen ja nielun rakenteeseen liittyvää sekä ylipainoon liittyvää apneaa. Aikuisilla uniapnean riskitekijöinä ovat siis toisaalta leukojen ja nielun rakenne, joka johtaa ylähengitysteiden ahtauteen, ja toisaalta ylipaino, joka sekä ahtauttaa hengitysteitä että heikentää keuhkojen tilavuutta.

Kirjallisuutta

  1. Cakirer B, Hans MG, Graham G ym. The relationship between craniofacial morphology and obstructive sleep apnea in whites and in African-Americans. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:947-50 «PMID: 11282771»PubMed
  2. Villaneuva AT, Buchanan PR, Yee BJ ym. Ethnicity and obstructive sleep apnoea. Sleep Med Rev 2005;9:419-36 «PMID: 16183307»PubMed