Takaisin Tulosta

Aivohalvausten esiintyminen suhteessa riskitekijöihin

Lisätietoa aiheesta
Matti Halinen
11.3.2017

CHA2DS2-VASc –riskipisteisiin liittyvä tromboembolioiden (aivohalvaukset, ohimenevät iskeemiset aivotapahtumat, TIA, perifeeristen valtimoiden emboliat ja keuhkoemboliat) vaara vaihtelee merkittävästi käytetyn potilasotoksen mukaan. GYH LIpin ja kumppaneiden käyttämät aineistot olivat pieniä, 0 ja 1 pisteen ryhmissä sattui erittäin vähän aivoinfarkteja, joten näitä aineistoja ei voi käyttää päätöksen teon perusteena. vanStaan, Olesenin ja Fribergin aineistot perustuvat suuriin potilasmääriin ja ovat siinä suhteessa luotettavuudeltaan eri tasolla kuin aikaisemmat aineistot. Olesenin ja Fribergin aineistot ovat pohjoismaisia, ja siinä suhteessa parhaiten Suomen olosuhteisiin sovellettavissa. Fribergin aineistossa on avohoidon potilaita, Olesenin aineisto perustuu sairaaloiden poistoilmoitustietoihin. Tämä on hyvä tietää, kun lääkäri suhteuttaa oman potilaansa riskiä näiden tilastojen tietoihin.

Taulukko 1. CHA2DS2-VASc –riskipisteisiin liittyvä aivoinfarktin vaara eri aineistoissa.
CHA2DS2-VASc Riskipisteet Tromboembolioiden ilmaantuminen eri tutkimuksissa %/v (95 % luottamusvälit aineistoista, mistä ne ovat saatavissa)
Lip ym. 2010 «Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R ym. Refining clinic...»2 Lip ym. 2010 «Lip GY, Frison L, Halperin JL ym. Identifying pati...»3 van Staa ym. 2010 «Van Staa TP, Setakis E, Di Tanna GL ym. A comparis...»5 Olesen ym. 2011 «Olesen JB, Lip GY, Hansen ML ym. Validation of ris...»4 Friberg ym. 2012 «Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of ris...»1
0 0 0,0 0,5 0,7 (0,6–0,8) 0,2
1 0,7 1,3 1,1 1,5 (1,4–1,7) 0,6
2 1,9 2,2
4,6
3,0 (2,8–3,2) 2,5
3 4,7 3,2 4,4 (4,2–4,6) 3,7
4 2,3 4,0 6,7 (6,4–7,0) 5,5
5 3,9 6,7 10,4 (10,0–10,9) 8,4
6 4,5 9,8 12,9 (12,1–13,7) 11,4
7 10,1 9,6 13,9 (12,5–15,5) 13,1
8 15,2 6,7 14,1 (10,8–18,3) 12,6
9 100 15,2 16,1 (8,0–32,2) 14,4

Kirjallisuutta

  1. Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. Eur Heart J 2012;33:1500-10 «PMID: 22246443»PubMed
  2. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R ym. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest 2010;137:263-72 «PMID: 19762550»PubMed
  3. Lip GY, Frison L, Halperin JL ym. Identifying patients at high risk for stroke despite anticoagulation: a comparison of contemporary stroke risk stratification schemes in an anticoagulated atrial fibrillation cohort. Stroke 2010;41:2731-8 «PMID: 20966417»PubMed
  4. Olesen JB, Lip GY, Hansen ML ym. Validation of risk stratification schemes for predicting stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. BMJ 2011;342:d124 «PMID: 21282258»PubMed
  5. Van Staa TP, Setakis E, Di Tanna GL ym. A comparison of risk stratification schemes for stroke in 79,884 atrial fibrillation patients in general practice. J Thromb Haemost 2011;9:39-48 «PMID: 21029359»PubMed