Takaisin Tulosta

Crohnin tauti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
1.9.2017

Poistettu julkaisusta

 • Poistettu julkaisusta 1.9.2017 Duodecimin verkostovaliokunnan päätöksellä

1. päivitys

 • Julkaistu: 2.5.2011
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä
  • Airi Jussila (puheenjohtaja)
  • Heikki Järvinen
  • Anna-Liisa Karvonen
  • Tarja Ruuska
  • Taina Sipponen
  • Alpo Vuorio

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 17.5.2005
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Crohn ja Colitis ry:n asettama työryhmä
  • Seppo Niemelä (puheenjohtaja)
  • Airi Jussila (kokoava kirjoittaja)
  • Heikki Järvinen
  • Anna-Liisa Karvonen
  • Martin Rasmussen
  • Tarja Ruuska
  • Alpo Vuorio (Käypä hoito -toimittaja)