Takaisin Tulosta

Vuotovaaran arvioimisen mittarit

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito
24.5.2011
Taulukko 1. Vuotovaaran arviointi HAS-BLED-pisteytyksen avulla. Jokainen kohta on yhden pisteen arvoinen. Vuotovaara on suuri, jos pisteiden summa on vähintään 3.
Riskitekijä Pisteet
1) Syöpä, anemia, trombosytopenia, trombosyyttinen toimintahäiriö, aiempi vuoto
Hypertension Systolinen verenpaine yli 160 mmHg 1
Abnormal liver or kidney function Maksan tai munuaisten vaikea toimintahäiriö 1 molemmista
Stroke Aikaisempi aivohalvaus 1
Bleeding Verenvuototaipumus1) 1
Labile INR INR-arvojen vaihtelu 1
Elderly Ikä yli 65 vuotta 1
Drugs or alcohol Vuotoriskiä lisäävä lääkitys tai alkoholin runsas käyttö 1 molemmista
Taulukko 2. Vuotoriskin arviointimalli Nikolskyn mukaan. Lähde «Nikolsky E, Mehran R, Dangas G ym. Development and...»1.
Riskitekijä Pisteet
Ikä > 55 vuotta 4 pistettä jokaista 10 vuotta kohti
Naissukupuoli 3 pistettä
GFR < 60 ml/min/1.73 m2 2 pistettä
Anemia (Hkr < 39 % miehet, < 36 % naiset) 2 pistettä
LMWH 48 tuntia ennen PCI:tä 2 pistettä
Riskipisteet Vuotoriski
0 1.3 %
2–6 1.8 %
7–9 2.7 %
> 9 5.0 %
Taulukko 3. Vuotoriskin arviointimalli Kaluskin mukaan. Lähde «Kaluski E, Hendler A, Uriel N ym. Adjunctive pharm...»2.
Riskitekijä Pisteet
Ikä > 80 vuotta 3 pistettä
Ikä 65–80 vuotta 2 pistettä
S-krea > 2 mg/dl 2 pistettä
Dialyysi 3 pistettä
Naissukupuoli 1 piste
Aiempi PCI-vuoto 2 pistettä
Äskettäinen (< 3 kk) vuoto 6 pistettä
Aiempi (> 3 kk) vuoto 2 pistettä
Kompensoitu sydämen vajaatoiminta 1 piste
Anemia Hb < 100 3 pistettä
Anemia Hb < 80 6 pistettä
Tulkinta:
< 3 pistettä ”hyväksyttävä”
3–5 pistettä ”huolestuttava”
6 tai enemmän ”suuri”

Kirjallisuutta

  1. Nikolsky E, Mehran R, Dangas G ym. Development and validation of a prognostic risk score for major bleeding in patients undergoing percutaneous coronary intervention via the femoral approach. Eur Heart J 2007;28(16):1936-45. «PMID: 17575270»PubMed
  2. Kaluski E, Hendler A, Uriel N ym. Adjunctive pharmacotherapy for coronary interventions-time to read the writing on the wall. Acute Card Care 2006;8(4):186-95. «PMID: 17162545»PubMed