Takaisin Tulosta

Homeopatia ADHD:n hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Liisa Virkkunen
24.11.2011
 • Homeopatia on 1700-luvun loppupuolella eläneen saksalaisen lääkäri Samuel Hahnemannin tutkimuksiin ja kokemuksiin perustuva hoitomenetelmä. Keskeinen periaate on "Hoito sama kuin aiheuttaja" eli sairauksien hoito aineilla, jotka suurina annoksina aiheuttavat terveille yksilöille samankaltaisia oireita.
  • Lääkkeiden valmistus perustuu protokollan mukaiseen laimentamiseen ja ravistamiseen, jolloin lääkeaineen myrkyllisyys "poistuu", kun taas itse aineen ominaisuuksien uskotaan säilyvän laimennukseen käytetyssä nesteessä (vesi, sokeri, alkoholi).
  • Lääkeaineen vaikutuksen katsotaan voimistuvan riippumatta siitä, onko valmisteessa alkuaan valittua lääkeainetta (molekyyleinä) enää lainkaan.
  • Lääkkeellinen vaikutus selitetään aineesta riippumattomaksi, "elämänvoimaopin" mukaiseksi ilmiöksi.
 • Homeopatiaa kuvataan turvallisena hoitomuotona. Tämä merkitys tulee kuitenkin varsin kyseenalaiseksi, mikäli hoidolla korvataan näyttöön perustuva, vaikuttava hoito.
 • Vuonna 2009 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Heirs M, Dean ME. Homeopathy for attention deficit...»1 selvitettiin homeopatian tehoa ja turvallisuutta ADHD: n hoidossa lapsilla ja nuorilla.
  • Kirjallisuushaku tehtiin laajasti ilman kielirajoituksia tietokantojen alusta maaliskuuhun 2006 saakka. Alan asiantuntijoihin ja tutkimusten tekijöihin oltiin yhteydessä tarvittaessa tutkimustietojen täydentämiseksi sekä tiedon saamiseksi mahdollisista meneillään olevista tutkimuksista.
  • Hyväksymiskriteereinä olivat ADHD-diagnoosi DSM IV:n (III:n) tai ICD-10:n mukaisesti, satunnaistaminen ja validoidun tutkimusmenetelmän käyttö muutoksen arvioinnissa. Nämä kriteerit täytti vain neljä tutkimusta 112 julkaisusta. Tutkimuslasten iät vaihtelivat 7–15 vuoden välillä.
  • Homeopatiahoidot toteutettiin yksilöllisesti kolmessa tutkimuksessa, yhdessä käytettiin standardoitua kaavaa. Hoidon kesto vaihteli kahdesta kolmeen kuukauteen.
  • Kaikissa tutkimuksissa joko vanhempi tai lapsen hoitaja arvioi muutosta ainakin yhden ydinoireen osalta joko Conners Rating Scale lomakkeella (= CRS-R) tai Conners Global Index Parent lomakkeella (= CGI-P) tai molempia käyttäen.
  • Vanhempien arvioimana ei ollut näyttöä homeopatiahoidon tehosta verrattuna lumeeseen kokonaisoireita tai yksittäisiä ydinoireita arvioitaessa.
  • Lasten tarkkaamattomuusoireita arvioitiin kahdessa tutkimuksessa joko kynä- tai tietokonepohjaisella tehtävällä; tehoa ei ollut havaittavissa.
 • Homeopatiahoidolla ei ole tehoa lasten ja nuorten ADHD-oireisiin. Hoito ei näytä aiheuttavan haittavaikutuksia.

Kirjallisuutta

 1. Heirs M, Dean ME. Homeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder. Cochrane Database Syst Rev 2009;1