Takaisin Tulosta

PSA-pitoisuuteen vaikuttavia asioita

Lisätietoa aiheesta
Kimmo Taari
7.11.2018

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tuseerauksella ei ole kliinisesti merkitsevää vaikutusta seerumin PSA-pitoisuuteen.

Erääseen prospektiiviseen tutkimukseen «Cevik I, Türkeri LN, Ozveri H ym. Short-term effec...»1 osallistui 50 miestä (mediaani 61 vuotta, 42–75 vuotta). PSA määritettiin ennen tuseerausta sekä 30 minuuttia ja 24 tuntia tuseerauksen jälkeen. Keskimäärin PSA oli ennen tuseerausta 4,09 ± 0,67, 30 minuutin jälkeen 4,5 ± 0,63 ja 24 tunnin jälkeen 4,28 ± 0,68. 0,4 ng/ml nousu ei ole kliinisesti merkittävä. Samansuuntainen tulos on saatu useissa tutkimuksissa.

Eturauhasen epiteeli erittää PSA:ta ja sitä ”vuotaa” verenkiertoon niin, että 1 g tervettä kudosta nostaa seerumin PSA-arvoa noin 0,1 µg/l, hyperplastinen kudos noin kolminkertaisesti ja karsinoomakudos noin 35-kertaisesti.

Kuumeinen virtsatieinfektio nostaa PSA-arvoa 80 %:lla. Poikkeava vapaan ja kokonais-PSA:n suhde 6 kuukauden kuluessa infektiosta ei ole aihe lähetteeseen vaan kontrollimääritykseen.

Eturauhasen voimakas manipulaatio, kuten katetrointi, virtsarakon tähystys, koepalan otto, eturauhasen hieronta tai pitkällinen pyöräily voivat aiheuttaa ohimenevää PSA:n nousua. Ejakulaatio voi aiheuttaa lievää PSA:n nousua, mutta tilastollisesti merkittävää nousua ei ole todettu.

Ks. kirjallisuusviitteet «Hara N, Koike H, Ogino S ym. Application of serum ...»2, «Zackrisson B, Ulleryd P, Aus G ym. Evolution of fr...»3, «Lieber MM, Jacobsen SJ, Roberts RO ym. Prostate vo...»4, «Roehrborn CG, Boyle P, Bergner D ym. Serum prostat...»5, «Finne P, Auvinen A, Aro J ym. Estimation of prosta...»6.

Kirjallisuutta

  1. Cevik I, Türkeri LN, Ozveri H ym. Short-term effect of digital rectal examination on serum prostate-specific antigen levels. A prospective study. Eur Urol 1996;29:403-6 «PMID: 8791045»PubMed
  2. Hara N, Koike H, Ogino S ym. Application of serum PSA to identify acute bacterial prostatitis in patients with fever of unknown origin or symptoms of acute pyelonephritis. Prostate 2004;60:282-8 «PMID: 15264238»PubMed
  3. Zackrisson B, Ulleryd P, Aus G ym. Evolution of free, complexed, and total serum prostate-specific antigen and their ratios during 1 year of follow-up of men with febrile urinary tract infection. Urology 2003;62:278-81 «PMID: 12893335»PubMed
  4. Lieber MM, Jacobsen SJ, Roberts RO ym. Prostate volume and prostate-specific antigen in the absence of prostate cancer: a review of the relationship and prediction of long-term outcomes. Prostate 2001;49:208-12 «PMID: 11746266»PubMed
  5. Roehrborn CG, Boyle P, Bergner D ym. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: results of a four-year, randomized trial comparing finasteride versus placebo. PLESS Study Group. Urology 1999;54:662-9 «PMID: 10510925»PubMed
  6. Finne P, Auvinen A, Aro J ym. Estimation of prostate cancer risk on the basis of total and free prostate-specific antigen, prostate volume and digital rectal examination. Eur Urol 2002;41:619-26; discussion 626-7 «PMID: 12074779»PubMed