Takaisin Tulosta

Alfasalpaajien annostelu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Teuvo Tammela
7.11.2018

Alfutsosiini muistuttaa rakenteellisesti pratsosiinia, mutta sillä on vähemmän vasodilataatioon liittyviä haittavaikutuksia «Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. L...»1. Käytettävä annos on 10 mg x 1/vrk eikä sen titrausta tarvita «van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy...»2, «Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily al...»3. Vaikka alfutsosiinin affiniteetti kaikkiin kolmeen alfa1-reseptoriin on samanlainen, sillä on hyvin vähän vaikutusta verisuonten ja keskushermoston alfa1-reseptoreihin, minkä vuoksi haittavaikutukset ovat vähäisempiä kuin useimmilla muilla alfa1-salpaajilla. Tässä mielessä alfutsosiinia voidaan pitää kliinisesti uroselektiivisenä «Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily al...»3. Syytä siihen ei oikein tiedetä, mutta alfutsosiinin tiedetään penetroituvan aivoihin huonosti «Rouquier L, Claustre Y, Benavides J. Alpha 1-adren...»4, mutta esiintyvän suurina pitoisuuksina eturauhasessa «Lefèvre-Borg F, O'Connor SE, Schoemaker H ym. Alfu...»5.

Tamsulosiini poikkeaa rakenteeltaan muista alfa1-salpaajista ja sillä onkin todettu spesifisyyttä alfa1A-reseptoreihin, minkä vuoksi tamsulosiinin vaikutus verisuonten alfa1-reseptoreihin (lähinnä alfa1B-tyyppiä) on vähäinen eikä vasodilatorisia haittavaikutuksia esiinny merkittävästi enemmän kuin lumelääkettä saaneilla «Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects ...»6, «Foglar R, Shibata K, Horie K ym. Use of recombinan...»7, «Michel MC, Büscher R, Kerker J ym. Alpha 1-adrenoc...»8. Tamsulosiinin annoksena käytetään tavallisesti 0,4 mg x 1/vrk eikä titraamista tarvita.

Keskeinen merkitys sekä tamsulosiinin että alfutsosiinin hyvälle siedettävyydelle on epäilemättä myös uusilla lääkemuodoilla, joista vaikuttava aine vapautuu tasaisen hitaasti eikä pitoisuuspiikkejä ilmaannu.

Kuitenkin sekä alfutsosiinilla että tamsulosiinilla on selviä kardiovaskulaarisia vaikutuksia, jotka ilmenevät vaskulaarisen resistenssin alenemisena ja sydämen minuuttivolyymin lisääntymisenä. Lääkkeiden välillä ei ollut merkittävää eroa «Nieminen T, Ylitalo R, Kööbi T ym. The vasodilator...»9. Koska vanhojen miesten autonomisen hermoston kompensatoriset mekanismit ovat usein heikentyneet, heille voi ilmaantua huomattavia hemodynaamisia vaikutuksia, kuten ortostaattista hypotoniaa, alfasalpaajia käytettäessä. On tärkeätä huomata, että useimmissa lääketutkimuksissa, joissa alfasalpaajia on testattu, ortostaattisesta hypotoniasta kärsivät miehet on suljettu pois.

Alfasalpaajia tulisi käyttää varoen 5-fosfodiesteraasin estäjien kanssa, koska kummallakin on verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Kirjallisuutta

  1. Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. Long-term treatment of benign prostatic hyperplasia with alfuzosin: a 24-30 month survey. BPHALF Group. Br J Urol 1994;74:579-84 «PMID: 7530121»PubMed
  2. van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy and safety of a new prolonged release formulation of alfuzosin 10 mg once daily versus alfuzosin 2.5 mg thrice daily and placebo in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. ALFORTI Study Group. Eur Urol 2000;37:306-13 «PMID: 10720857»PubMed
  3. Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily alfuzosin in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia: a randomized, placebo-controlled trial. Urology 2001;58:953-9 «PMID: 11744466»PubMed
  4. Rouquier L, Claustre Y, Benavides J. Alpha 1-adrenoceptor antagonists differentially control serotonin release in the hippocampus and striatum: a microdialysis study. Eur J Pharmacol 1994;261:59-64 «PMID: 8001654»PubMed
  5. Lefèvre-Borg F, O'Connor SE, Schoemaker H ym. Alfuzosin, a selective alpha 1-adrenoceptor antagonist in the lower urinary tract. Br J Pharmacol 1993;109:1282-9 «PMID: 8104650»PubMed
  6. Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects of short-term treatment with the alpha 1-blocker alfuzosin on urodynamic pressure/flow parameters in patients with benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1997;32:47-53 «PMID: 9266231»PubMed
  7. Foglar R, Shibata K, Horie K ym. Use of recombinant alpha 1-adrenoceptors to characterize subtype selectivity of drugs for the treatment of prostatic hypertrophy. Eur J Pharmacol 1995;288:201-7 «PMID: 7536677»PubMed
  8. Michel MC, Büscher R, Kerker J ym. Alpha 1-adrenoceptor subtype affinities of drugs for the treatment of prostatic hypertrophy. Evidence for heterogeneity of chloroethylclonidine-resistant rat renal alpha 1-adrenoceptor. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 1993;348:385-95 «PMID: 7506392»PubMed
  9. Nieminen T, Ylitalo R, Kööbi T ym. The vasodilatory effect of alfuzosin and tamsulosin in passive orthostasis: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Eur Urol 2005;47:340-5 «PMID: 15716198»PubMed