Takaisin Tulosta

Alfasalpaajien haittavaikutukset

Lisätietoa aiheesta
Teuvo Tammela
7.11.2018

Alfasalpaajista alfutsosiinilla että tamsulosiinilla on selviä kardiovaskulaarisia vaikutuksia, jotka ilmenevät vaskulaarisen resistenssin alenemisena ja sydämen minuuttivolyymin lisääntymisenä. Lääkkeiden välillä ei ole merkittävää eroa «Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects ...»1. Koska vanhojen miesten autonomisen hermoston kompensatoriset mekanismit ovat usein heikentyneet, heille voi ilmaantua huomattavia hemodynaamisia vaikutuksia, kuten ortostaattista hypotoniaa, alfasalpaajia käytettäessä «Nieminen T, Ylitalo R, Kööbi T ym. The vasodilator...»2. On tärkeätä huomata, että useimmissa lääketutkimuksissa, joissa alfasalpaajia on testattu, ortostaattisesta hypotoniasta kärsivät miehet on suljettu pois.

Kardiovaskulaarisiin vaikutuksiin liittyen alfasalpaajien käyttäjillä näyttää olevan suurentunut riski saada lonkka- tai reisimurtuma «Souverein PC, Van Staa TP, Egberts AC ym. Use of a...»3. Riski oli erityisen suuri hoidon alussa.

Alfasalpaajia tulisi käyttää varoen 5-fosfodiesteraasin estäjien kanssa, koska kummallakin on verenpainetta laskevaa vaikutusta. Pratosiinilla ortostaattinen hypotonia on erityisen tavallista. Tämän vuoksi lääke ei usein sovi erityisesti iäkkäille potilaille, ja hoidon alussa annos on titrattava lähtien 0.5 mg:sta kahdesti päivässä, niin että päästään ylläpitoannokseen 2 mg x 2.

Alfutsosiini muistuttaa rakenteellisesti pratsosiinia, mutta sillä on vähemmän vasodilataatioon liittyviä haittavaikutuksia, vaikka teho on yhtä hyvä kuin pratsosiinilla «Foglar R, Shibata K, Horie K ym. Use of recombinan...»4. Käytettävä annos on tavallisesti 10 mg x 1 eikä sen titrausta tarvita, joskin ensimmäinen annos on hyvä ottaa illalla ennen nukkumaan menoa «van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy...»5, «Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily al...»6. Vaikka alfutsosiinin affiniteetti kaikkiin kolmeen alfa1-reseptoriin on samanlainen, sillä on hyvin vähän vaikutusta verisuonten ja keskushermoston alfa1-reseptoreihin, minkä vuoksi haittavaikutukset ovat vähäisempiä kuin useimmilla muilla alfa1-salpaajilla. Tässä mielessä alfutsosiinia voidaan pitää kliinisesti uroselektiivisenä «Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily al...»6. Tämän syytä ei oikein tiedetä, mutta alfutsosiinin tiedetään penetroituvan huonosti aivoihin «Rouquier L, Claustre Y, Benavides J. Alpha 1-adren...»7, mutta esiintyvän suurina pitoisuuksina eturauhasessa «Lefèvre-Borg F, O'Connor SE, Schoemaker H ym. Alfu...»8.

Tamsulosiini poikkeaa rakenteeltaan muista alfa1-salpaajista ja sillä onkin todettu spesifisyyttä alfa1A-reseptoreihin, minkä vuoksi tamsulosiinin vaikutus verisuonten alfa1-reseptoreihin (lähinnä alfa1B-tyyppiä) on vähäinen eikä vasodilatorisia haittavaikutuksia esiinny merkittävästi enemmän kuin lumelääkettä saaneilla «Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects ...»1, «Chapple CR. Selective alpha 1-adrenoceptor antagon...»9, «Chapple CR, Wyndaele JJ, Nordling J ym. Tamsulosin...»10, «Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled ...»11. Tamsulosiinin annoksena käytetään tavallisesti 0,4 mg x 1/vrk eikä titraamista tarvita.

Keskeinen merkitys sekä tamsulosiinin että alfutsosiinin hyvälle siedettävyydelle on epäilemättä myös uusilla lääkemuodoilla, joista vaikuttava aine vapautuu tasaisen hitaasti eikä pitoisuuspiikkejä ilmaannu. Kun käytetään tabletissa kontrolloitua absorptiosysteemiä, ruokailulla ei ole vaikutusta tamsulosiinin imeytymiseen, joka tapahtuu tasaisesti koko ruoansulatuskanavan alueella. Sen ansiosta lääkkeen pitoisuus säilyy elimistössä hyvin tasaisena. Tästä näyttäisivät hyötyvän erityisesti potilaat, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia ja jotka käyttävät verenpainelääkkeitä «Neill MG, Shahani R, Zlotta AR. Tamsulosin oral co...»12.

Seksuaalitoimintojen häiriöt ovat yleisiä virtsaamisoireista kärsivillä miehillä «van Moorselaar RJ, Hartung R, Emberton M ym. Alfuz...»13. Tamsulosiini itsessään aiheuttaa ejakulaation estymistä «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»14, «Höfner K, Claes H, De Reijke TM ym. Tamsulosin 0.4...»15. Kuitenkin sen on todettu parantavan seksuaalitoimintoja «Höfner K, Claes H, De Reijke TM ym. Tamsulosin 0.4...»15.

Erityisesti tamsulosiinin käyttöön liittyy harmaakaihileikkauksen yhteydessä veltto värikalvo oireyhtymä, joka saattaa lisätä toimenpiteeseen liittyviä komplikaatioita «Abdel-Aziz S, Mamalis N. Intraoperative floppy iri...»16.

Kirjallisuutta

 1. Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects of short-term treatment with the alpha 1-blocker alfuzosin on urodynamic pressure/flow parameters in patients with benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1997;32:47-53 «PMID: 9266231»PubMed
 2. Nieminen T, Ylitalo R, Kööbi T ym. The vasodilatory effect of alfuzosin and tamsulosin in passive orthostasis: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Eur Urol 2005;47:340-5 «PMID: 15716198»PubMed
 3. Souverein PC, Van Staa TP, Egberts AC ym. Use of alpha-blockers and the risk of hip/femur fractures. J Intern Med 2003;254:548-54 «PMID: 14641795»PubMed
 4. Foglar R, Shibata K, Horie K ym. Use of recombinant alpha 1-adrenoceptors to characterize subtype selectivity of drugs for the treatment of prostatic hypertrophy. Eur J Pharmacol 1995;288:201-7 «PMID: 7536677»PubMed
 5. van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy and safety of a new prolonged release formulation of alfuzosin 10 mg once daily versus alfuzosin 2.5 mg thrice daily and placebo in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. ALFORTI Study Group. Eur Urol 2000;37:306-13 «PMID: 10720857»PubMed
 6. Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily alfuzosin in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia: a randomized, placebo-controlled trial. Urology 2001;58:953-9 «PMID: 11744466»PubMed
 7. Rouquier L, Claustre Y, Benavides J. Alpha 1-adrenoceptor antagonists differentially control serotonin release in the hippocampus and striatum: a microdialysis study. Eur J Pharmacol 1994;261:59-64 «PMID: 8001654»PubMed
 8. Lefèvre-Borg F, O'Connor SE, Schoemaker H ym. Alfuzosin, a selective alpha 1-adrenoceptor antagonist in the lower urinary tract. Br J Pharmacol 1993;109:1282-9 «PMID: 8104650»PubMed
 9. Chapple CR. Selective alpha 1-adrenoceptor antagonists in benign prostatic hyperplasia: rationale and clinical experience. Eur Urol 1996;29:129-44 «PMID: 8647139»PubMed
 10. Chapple CR, Wyndaele JJ, Nordling J ym. Tamsulosin, the first prostate-selective alpha 1A-adrenoceptor antagonist. A meta-analysis of two randomized, placebo-controlled, multicentre studies in patients with benign prostatic obstruction (symptomatic BPH). European Tamsulosin Study Group. Eur Urol 1996;29:155-67 «PMID: 8647141»PubMed
 11. Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group. Urology 1998;51:892-900 «PMID: 9609623»PubMed
 12. Neill MG, Shahani R, Zlotta AR. Tamsulosin oral controlled absorption system (OCAS) in the treatment of benign prostatic hypertrophy. Ther Clin Risk Manag 2008;4:11-8 «PMID: 18728700»PubMed
 13. van Moorselaar RJ, Hartung R, Emberton M ym. Alfuzosin 10 mg once daily improves sexual function in men with lower urinary tract symptoms and concomitant sexual dysfunction. BJU Int 2005;95:603-8 «PMID: 15705088»PubMed
 14. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed
 15. Höfner K, Claes H, De Reijke TM ym. Tamsulosin 0.4 mg once daily: effect on sexual function in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999;36:335-41 «PMID: 10473995»PubMed
 16. Abdel-Aziz S, Mamalis N. Intraoperative floppy iris syndrome. Curr Opin Ophthalmol 2009;20:37-41 «PMID: 19077827»PubMed