Takaisin Tulosta

Androgeenivaikutuksen estämisen vaikutus eturauhasen kokoon ja eturauhasen liikakasvun oireisiin

Lisätietoa aiheesta
Kimmo Taari
7.11.2018

Tiedetään vanhastaan, että hyvänlaatuinen eturauhasen suurentuma ei kehity miehille, jotka on kastroitu, ja että kastraatio saa aikaan hyperplasian regression. Hoitomuodon teho osoitettiin jo 100 vuotta sitten «White JW. I. The Results of Double Castration in H...»1. Samoin on osoitettu eturauhassyövän hoidossa käytettävien LHRH-agonistien, jotka saavat aikaan kemiallisen kastraation, olevan tehokkaita eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa «Tammela T. Benign prostatic hyperplasia. Practical...»2, «White JW. I. The Results of Double Castration in H...»1. Myös antiandrogeenit ovat tehokkaita «Schroeder FH, Westerhof M, Bosch RJ ym. Benign pro...»3.

Kivesten toiminnan eliminoimisella eturauhasen koko pienenee noin 30–35 %, mutta haittavaikutukset (potenssin ja libidon sammuminen sekä kuumat aallot) estävät hoidon käytön eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa. Testosteroni metaboloituu eturauhasessa 5alfa-reduktaasin katalysoimana dihydrotestosteroniksi (DHT), joka vastaa pääasiallisesti androgeenivaikutuksesta eturauhasessa. Kun 5alfa-reduktaasia inhiboidaan, DHT:n pitoisuus alenee ja eturauhasen koko pienenee samalla kun testosteronin taso säilyy ennallaan, jolloin libido, potenssi ja lihasvoima säilyvät «Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controll...»4, «Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controll...»5, «Peterson RE, Imperato-McGinley J, Gautier T ym. Ma...»6, «Bardin CW, Catterall JF. Testosterone: a major det...»7.

Kaksi 5alfa-reduktaasin isoentsyymiä on identifioitu: tyyppi 1 esiintyy pääasiallisesti iholla ja maksassa, mutta sitä löytyy myös sekä normaalista eturauhaskudoksesta että prostatahyperplasia- ja -syöpäkudoksesta; tyyppi 2:ta löytyy pääasiallisesti eturauhasesta ja miehen genitaaleista «Clark RV, Hermann DJ, Cunningham GR ym. Marked sup...»11, «Wilson JD, Griffin JE, George FW. Sexual different...»12.

5-alfareduktaasin estäjistä finasteridin vaikutus kohdistuu nimenomaan tyypin 2 isoentsyymiin, mutta ei juurikaan tyypin 1 isoentsyymiin «Andriole G, Bruchovsky N, Chung LW ym. Dihydrotest...»8, kun taas dutasteridi inhiboi molempia isoentsyymejä «Clark RV, Hermann DJ, Cunningham GR ym. Marked sup...»11. 24 viikon kestoisessa annosmääritystutkimuksessa «Thigpen AE, Silver RI, Guileyardo JM ym. Tissue di...»13 0,5 mg:n vuorokausiannos dutasteridiä laski seerumin DHT:tä 95 % ja 5 mg:n vuorokausiannos finasteridiä 71 % «Thigpen AE, Silver RI, Guileyardo JM ym. Tissue di...»13.

Lumekontrolloitu, satunnaistettu, yhdessä keskuksessa tehty kaksoissokkotutkimus «Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controll...»4, jossa 25 prostatahyperplasiapotilasta sai LHRH-agonistia ja 25 lumetta injektiona kerran kuukaudessa 24 viikon ajan. LHRH-agonistiryhmässä eturauhasen koko pieneni 34,5 % ja lumeryhmässä 2,6 %. Huippuvirtaama parani 2,0 ml/s ja detrusorin paine laski 24 % enemmän kuin lumeryhmässä. Tämä osoitti LHRH-agonistin vähentävän merkittävästi ulosvirtauskanavan obstruktiota.

Alun pitäen tutkimukseen «Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controll...»5 oli suunniteltu satunnaistettavaksi 60 potilasta, mutta eläinkokeessa todetun bikalutamidin maksatoksisuuden vuoksi tutkimus lopetettiin, kun siihen oli satunnaistettu 30 potilasta: 15 bikalutamidi- ja 15 lumeryhmään. Hoitoa jatkettiin 24 viikon ajan. Eturauhasen koko pieneni bikalutamidiryhmässä 26,4 % ja lumeryhmässä 3,7 %. Pienen potilasmäärän vuoksi muita tilastollisesti merkittäviä eroja ei ryhmien välillä todettu.

Klassisessa tutkimuksessa «Peterson RE, Imperato-McGinley J, Gautier T ym. Ma...»6 kuvattiin ensimmäisen kerran 5alfa-reduktaasin puutostila ja sen aiheuttama kliininen kuva. «Bardin CW, Catterall JF. Testosterone: a major det...»7, «Andriole G, Bruchovsky N, Chung LW ym. Dihydrotest...»8, «Marks LS. 5alpha-reductase: history and clinical i...»9 ovat alfa-reduktaasin merkitystä selvitteleviä perustutkimuksia. Tutkimus «Baum MJ, Vreeburg JT. Copulation in castrated male...»10 osoittaa finasteridin vaikuttavan nimenomaan 5alfa-reduktaasiensyymin tyyppi 2:een.

Kirjallisuutta

 1. White JW. I. The Results of Double Castration in Hypertrophy of the Prostate. Ann Surg 1895;22:1-80 «PMID: 17860184»PubMed
 2. Tammela T. Benign prostatic hyperplasia. Practical treatment guidelines. Drugs Aging 1997;10:349-66 «PMID: 9143856»PubMed
 3. Schroeder FH, Westerhof M, Bosch RJ ym. Benign prostatic hyperplasia treated by castration or the LH-RH analogue buserelin: a report on 6 cases. Eur Urol 1986;12:318-21 «PMID: 2430808»PubMed
 4. Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controlled study of the luteinizing hormone-releasing hormone agonist leuprolide as treatment for patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol 1993;150:359-64 «PMID: 7686981»PubMed
 5. Eri LM, Tveter KJ. A prospective, placebo-controlled study of the antiandrogen Casodex as treatment for patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol 1993;150:90-4 «PMID: 7685428»PubMed
 6. Peterson RE, Imperato-McGinley J, Gautier T ym. Male pseudohermaphroditism due to steroid 5-alpha-reductase deficiency. Am J Med 1977;62:170-91 «PMID: 835597»PubMed
 7. Bardin CW, Catterall JF. Testosterone: a major determinant of extragenital sexual dimorphism. Science 1981;211:1285-94 «PMID: 7010603»PubMed
 8. Andriole G, Bruchovsky N, Chung LW ym. Dihydrotestosterone and the prostate: the scientific rationale for 5alpha-reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol 2004;172:1399-403 «PMID: 15371854»PubMed
 9. Marks LS. 5alpha-reductase: history and clinical importance. Rev Urol 2004;6 Suppl 9:S11-21 «PMID: 16985920»PubMed
 10. Baum MJ, Vreeburg JT. Copulation in castrated male rats following combined treatment with estradiol and dihydrotestosterone. Science 1973;182:283-5 «PMID: 4742734»PubMed
 11. Clark RV, Hermann DJ, Cunningham GR ym. Marked suppression of dihydrotestosterone in men with benign prostatic hyperplasia by dutasteride, a dual 5alpha-reductase inhibitor. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2179-84 «PMID: 15126539»PubMed
 12. Wilson JD, Griffin JE, George FW. Sexual differentiation: early hormone synthesis and action. Biol Reprod 1980;22:9-17 «PMID: 6991014»PubMed
 13. Thigpen AE, Silver RI, Guileyardo JM ym. Tissue distribution and ontogeny of steroid 5 alpha-reductase isozyme expression. J Clin Invest 1993;92:903-10 «PMID: 7688765»PubMed