Takaisin Tulosta

Lasten lihavuuden hoidon laatu

Lisätietoa aiheesta
Outi Nuutinen
26.4.2012

Lasten lihavuuden hoidon laadun seuranta

Tähän dokumenttiin on koottu työryhmän ehdotuksia niiksi lasten lihavuuden hoidon laatuun liittyviksi kriteereiksi, jotka voidaan kuvata hoitoketjuihin ja polkuihin, ja joista voidaan muodostaa hoidon laatua kuvaavia indikaattoreita.

Periaatteet

 • Hoidon laatua arvioidaan säännöllisesti toiminnan kehittämistä varten paikallisesti ja alueellisesti sovittavan suunnitelman mukaan.
 • Laatutyö edellyttää tietojärjestelmien yhteensopivuutta, jolloin käytettävät mittarit kertyvät hoidon ohessa tehdyistä kirjauksista.
 • Arviointi johtaa hoidon korjaustoimenpiteisiin.
 • Laatua arvioidaan rakenteiden, prosessin ja tuloksen näkökulmasta sekä paikallisessa hoitopolussa että alueellisessa hoitoketjussa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2011). Laadun arviointi kuvataan vuokaavioin.

Rakennelaatu

 • Rakennelaatu käsittää lihavuuden hoidon organisoinnin. Hoitopolussa siitä sovitaan seuraavat asiat:
  • Milloin ja miten lapsen painoa, pituutta ja mahdollisesti vyötärönympärystä mitataan?
  • Milloin lapsen ylipainoisuuteen tai lihavuuteen puututaan ja kenen toimesta?
  • Mikä on hoidon työnjako eri ammattiryhmien kesken?
  • Mitkä ovat kriteerit erikoissairaanhoitoon lähettämiseksi?
  • Kuinka ja kenen toimesta hoito ja seuranta toteutetaan?
  • Mitä kirjallista tukiaineistoa hoidossa käytetään ja kuka sen valitsee?
  • Mitä hoitoa kuvaavia asioita kirjataan sähköiseen potilaskertomukseen?
  • Kuinka täydennyskoulutus järjestetään?
  • Kuinka konsultointijärjestelmä toimii?

Prosessilaatu

 • Prosessilaatu kuvaa hoidon sisältöä. Hoitopolussa kuvataan:
  • Mitkä ovat asiakaslähtöisyyden periaatteet?
  • Kuinka tavoitteet sovitaan yhdessä lapsen tai perheen kanssa ja kuinka ne kirjataan sähköiseen potilaskertomukseen?
  • Kuinka taataan hoidon riittävä saatavuus ja oikea-aikaisuus?
  • Kuinka järjestetään tiedonkulun sujuvuus ja yhtenäisyys hoitoyksiköiden välillä?

Tuloslaatu

 • Tuloslaatu kuvaa hoidon vaikuttavuutta. Paikallisesti tai alueellisesti sovitaan seuraavat asiat:
  • Kuinka mitataan asiakastyytyväisyyttä?
  • Kuinka mitataan vointia ja elämänlaatua?
  • Kuinka mitataan sovittujen elintapamuutosten toteutumista?
  • Kuinka mitataan vyötärönympäryksen, painon, pituuspainon tai BMI:n muutosta?
  • Mitä muita mahdollisia terveyteen liittyviä mittareita (esimerkiksi laboratoriokokeita) seurataan?