Takaisin Tulosta

Tutkimuksia lasten lihavuuden hoito-ohjelmista

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé, Outi Nuutinen, Anna-Liisa Ventola ja Jorma Komulainen
26.4.2012

Onnistuneissa hoito-ohjelmissa lapset perheineen saadaan osallistumaan aktiivisesti ja pysymään mukana, ja niiden kesto on riittävän pitkä.

Englantilaisessa yhteisötasolla toteutetussa perhekeskeisessä, intensiivisessä puoli vuotta kestäneessä ravitsemus- ja käyttäytymisen muutosta edistävää ohjausta sekä liikuntaa sisältävässä MEND-ohjelmassa «Sacher PM, Kolotourou M, Chadwick PM ym. Randomize...»1 10-vuotiaat lapset liikkuivat enemmän, viettivät vähemmän ruutuaikaa ja laihtuivat verrokkeja enemmän 6 ja 12 kuukauden seurannan aikana. Myös lasten vyötärönympärys kapeni ja heidän itsetuntonsa oli parempi verrokkeihin nähden.

Suomalaisessa perhekeskeisessä 15 ryhmähoitokerran Mahtavat muksut hoitotutkimuksessa «Kalavainen MP, Korppi MO, Nuutinen OM. Clinical ef...»2 7–9 vuoden ikäiset lapset laihtuivat tavanomaista kahden kerran yksilöhoitoa enemmän puolen vuoden hoidon ja puolen vuoden seurannan aikana. Kahden ja kolmen vuoden seurannassa laihtumistuloksessa ei ollut enää eroa ryhmä- ja yksilöhoidon välillä «Kalavainen M, Korppi M, Nuutinen O. Long-term effi...»3.

Pitkäaikaistuloksia onnistutaan saavuttamaan moniammatillisessa, perhekeskeisessä ravitsemus- ja liikuntaohjelmassa, jossa panostetaan käyttäytymisen muutosta edistävän ohjauksen lisäksi myös perheen ja lapsen hyvinvointiin voimavarakeskeisesti.

Saksalaiseen vuoden pituiseen kontrolloimattomaan Obeldicks monikeskustutkimukseen «Reinehr T, Kleber M, Lass N ym. Body mass index pa...»4 osallistuneet 4–16-vuotiaat lapset laihtuivat vuoden hoidon aikana ja vielä neljän vuoden seurannankin aikana. Onnistunut hoitotulos ennusti pitkäaikaishoitotulosta. Nuorimmat lapset laihtuivat eniten.

Nykytekniikan välineistä on saatu elintapahoitoon lisätukea.

Tietokonepohjainen menetelmä «Ford AL, Bergh C, Södersten P ym. Treatment of chi...»5 tunnistaa aterioimisen aikana syömisnopeuden ja syödyn määrän, ja antaa niistä palautetta. Menetelmän käyttötutkimuksessa osana käyttäytymisen muutosta tukevaa ohjausta 9–17-vuotiaat lihavat lapset pienensivät aterioiden kokoa ja laihtuivat verrokkiryhmää enemmän.

Kirjallisuutta

  1. Sacher PM, Kolotourou M, Chadwick PM ym. Randomized controlled trial of the MEND program: a family-based community intervention for childhood obesity. Obesity (Silver Spring) 2010;18 Suppl 1:S62-8 «PMID: 20107463»PubMed
  2. Kalavainen MP, Korppi MO, Nuutinen OM. Clinical efficacy of group-based treatment for childhood obesity compared with routinely given individual counseling. Int J Obes (Lond) 2007;31:1500-8 «PMID: 17438555»PubMed
  3. Kalavainen M, Korppi M, Nuutinen O. Long-term efficacy of group-based treatment for childhood obesity compared with routinely given individual counselling. Int J Obes (Lond) 2011;35:530-3 «PMID: 21285943»PubMed
  4. Reinehr T, Kleber M, Lass N ym. Body mass index patterns over 5 y in obese children motivated to participate in a 1-y lifestyle intervention: age as a predictor of long-term success. Am J Clin Nutr 2010;91:1165-71 «PMID: 20219965»PubMed
  5. Ford AL, Bergh C, Södersten P ym. Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: randomised controlled trial. BMJ 2009;340:b5388 «PMID: 20051465»PubMed