Takaisin Tulosta

Käytännön ohje lasten astman hoidon toteuttamiseksi

Lisätietoa aiheesta
Tuomas Jartti
27.8.2012
 • Hoito aloitetaan tarvittaessa otettavalla avaavalla lääkkeellä: lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti, esimerkiksi salbutamoli 0.1 mg 1–2 annosta tilajatkeella tarvittaessa 4 tunnin välein. Yksinomaista avaavan lääkkeen säännöllistä käyttöä ei suositella.
 • Ensisijainen hoitava lääke on inhaloitava kortisoni, flutikasoni tai ekvivalentti (aloitusannos 125 μg 1–2 x 2 / vrk, ja 1 x 2 / vrk, kun oireeton, ja etsitään pienin mahdollinen annos, joka pitää oireet hallinnassa; lääke annetaan tilajatkeella säännöllisesti. Huom! Muista esitellä lääkkeenottotekniikka; kolmen vuoden iässä maski jätetään pois tilajatkeesta).
 • Toissijainen aloituslääke on montelukastiannosrakeet 4 mg / vrk ½–5-vuotiaille tai purutabletti 4 mg / vrk 2–5-vuotiaille «Bisgaard H, Zielen S, Garcia-Garcia ML ym. Montelu...»1. Noin kolme neljästä kouluikäisestä lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavasta lapsesta on hyötynyt inhaloidusta flutikasonista enemmän kuin montelukastista ja päinvastoin: noin yksi neljästä on hyötynyt enemmän montelukastista kuin flutikasonista «Szefler SJ, Phillips BR, Martinez FD ym. Character...»2.
 • Atooppiset astmaatikot hyötyvät selvästi enemmän inhaloidusta kortisonista kuin montelukastista; toisaalta osa ei-atooppisista astmaatikoista saattaa hyötyä enemmän montelukastista kuin inhaloidusta kortisonista.
 • Säännöllisen lääkityksen hoitovaste arvioidaan jokaisen lääkemuutoksen jälkeen (tilanteen mukaan 1–6 kuukauden kuluttua). Jos riittävää hoitovastetta (lähes oireettomuus) ei saada, tulee pohtia erotusdiagnoosia, komplisoivaa tekijää, lääkityksen tasoa, hoitomyöntyvyyttä ja lääkkeenottotekniikkaa. Jos suotuisa vaste saadaan, lääkitys jatketaan sovitusti hoitokokeilun (3 kuukautta) loppuun ja voidaan tauottaa.
 • Tarpeen mukaan lääkitystä vaihdetaan tai inhaloituun kortisonilääkitykseen lisätään pikkulapsilla montelukasti. Yli 4-vuotiaille lapsille voidaan kokeilla yhdistelmävalmisteena inhaloitua kortisonia (flutikasoni 125 μg/vrk) ja pitkä-vaikutteista beeta2-agonistia salmeteroli (25 μg) x 2 / vrk «Mäkelä MJ, Malmberg LP, Csonka P ym. Salmeterol an...»3.
 • Jos säännöllisen hoitokokeilun aikana esiintyy yksikin uusi uloshengitysvaikeuskohtaus tai "astmayskää", lääkitystä jatketaan säännöllisesti pitkään, ja sitä vähennetään kolmen kuukauden (lähes) oireettoman jakson jälkeen, jos keuhkojen toiminta on hyvä.
 • Jos pieni (flutikasoni tai ekvivalentti 100–200 μg/vrk) kortisoniannos pitää oireet kurissa 6–12 kuukauden hoidon jälkeen ja keuhkojen toiminta on hyvä, kokeillaan lääketaukoa.
 • Jos säännölliselle hoitokokeilulle saadaan nopeasti pysyvä vaste ja lapsella on vain jaksottainen lievä astmaoireilu (2–3 kuukauden väliajat täysin terve), voidaan hoitokokeilun jälkeen harkita jaksottaista lääkitystä, joka aloitetaan heti flunssa- tai astmaoireiden alkaessa ≥ 1 viikon ajaksi (keskivahva annostelu: flutikasoni 200–250 μg x 2 / vrk tai budesonidi 400 µg x 2 / vrk) (infektiot, siitepölyaika) «Zeiger RS, Mauger D, Bacharier LB ym. Daily or int...»4 «Turpeinen M, Pelkonen AS, Selroos O ym. Continuous...»5. Tästä siirrytään takaisin säännölliseen lääkitykseen, jos oireilu tihenee tai vaikeutuu.

Kirjallisuutta

 1. Bisgaard H, Zielen S, Garcia-Garcia ML ym. Montelukast reduces asthma exacerbations in 2- to 5-year-old children with intermittent asthma. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:315-22 «PMID: 15542792»PubMed
 2. Szefler SJ, Phillips BR, Martinez FD ym. Characterization of within-subject responses to fluticasone and montelukast in childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2005;115:233-42 «PMID: 15696076»PubMed
 3. Mäkelä MJ, Malmberg LP, Csonka P ym. Salmeterol and fluticasone in young children with multiple-trigger wheeze. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:65-70 «PMID: 22727160»PubMed
 4. Zeiger RS, Mauger D, Bacharier LB ym. Daily or intermittent budesonide in preschool children with recurrent wheezing. N Engl J Med 2011;365:1990-2001 «PMID: 22111718»PubMed
 5. Turpeinen M, Pelkonen AS, Selroos O ym. Continuous versus intermittent inhaled corticosteroid (budesonide) for mild persistent asthma in children--not too much, not too little. Thorax 2012;67:100-2 «PMID: 22038795»PubMed