Takaisin Tulosta

Lasten astman prevalenssi Suomessa

Lisätietoa aiheesta
Terttu Harju
28.8.2012

Allergisten sairauksien ja oireiden esiintyvyyttä Suomen ja Venäjän koululaisilla on selvitetty kyselytutkimuksella «Hugg T, Ruotsalainen R, Jaakkola MS ym. Comparison...»1. Suomen puolella kohdekaupunkina oli 30 000 asukkaan Imatra. Kyselytutkimus tehtiin kaikille 7–16-vuotiaille koululaisille. Vastausprosentti oli 74.1 %, n = 512 suomalaisilla. Kyselylomakkeena käytettiin hyvin validoitua ISAAC-kysymyssarjaa. Astman prevalenssi Suomen koululaisilla oli 6.7 % (Venäjällä 3.9 %). Suomessa, Imatralla, poikien astmaprevalenssi oli 9.3 % ja tyttöjen 3.8 %.

Phase Three ISAAC tutkimus «Lai CK, Beasley R, Crane J ym. Global variation in...»2 osoitti astman prevalenssin ja oireiden vaikeusasteen vaihtelevan kovasti maailman eri osissa. 6–7-vuotiailla astman prevalenssi (asthma ever) vaihteli 1.1 %:sta (Bishkek, Kirgisia) 39.1 %:iin (Havana, Kuuba). 13–14-vuotiailla astman prevalenssi vaihteli 1.1 %:sta (Kiina) 33.1 %:iin (Lima, Peru). Suomessa tutkimuksen kolmanteen faasiin osallistui Kuopiossa vuonna 2001 yhteensä 3 051 iältään 13–14-vuotiasta lasta. Astman prevalenssi oli 7.7 % (astma ever). 6–7-vuotiaille ei Suomessa ollut tutkimuskeskuksia.

Kirjallisuutta

  1. Hugg T, Ruotsalainen R, Jaakkola MS ym. Comparison of allergic diseases, symptoms and respiratory infections between Finnish and Russian school children. Eur J Epidemiol 2008;23:123-33 «PMID: 18202828»PubMed
  2. Lai CK, Beasley R, Crane J ym. Global variation in the prevalence and severity of asthma symptoms: phase three of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 2009;64:476-83 «PMID: 19237391»PubMed