Takaisin Tulosta

Aikuisten astman esiintyvyys Suomessa

Lisätietoa aiheesta
Terttu Harju
29.8.2012

Aiemmin havaittu 6 %:n astmaprevalenssi haastattelututkimuksissa on kasvanut selvästi, Helsingissä 9.4 %:iin. Prevalenssi on sitä korkeampi, mitä ikääntyneempään väestöön otos ulottuu. Yli 65-vuotiaiden astmaprevalenssista ei ole suomalaista tutkimustietoa. Suomi ei ole mukana ECRHS:ssa (kohderyhmänä 20–44-vuotiaat).

Astman esiintyvyys kasvaa nuoruudesta aikuisikään. Tämä on havaittu suomalaisessa syntymäkohorttitutkimuksessa «Huurre TM, Aro HM, Jaakkola JJ. Incidence and prev...»1, jossa tutkittiin kaikki yhdeksänsien luokkien oppilaat Tampereella keväällä 1983 (n = 2 269). Kohorttia seurattiin retrospektiivisesti syntymästä 16 vuoden ikään ja prospektiivisesti 16–32 vuoden ikään. Kyselytutkimukseen vastasi 32-vuotiaana 70.3 % (n = 1 471). Astman prevalenssi oli 16 vuoden iässä 3 % ja 32 vuoden iässä 5 % (miehet 3.3 % ( 4.9 %, naiset 2.7 % ( 5.1 %).

Pohjoisen osiossa «Kotaniemi JT, Lundbäck B, Nieminen MM ym. Increase...»2 FinEsS-tutkimuksesta valittiin Lapista 140 349 läänin asukkaasta (satunnaisotos, n = 8 005, ikä 20–69 vuotta). Vastausprosentti oli 83.6 %. Lääkärin toteama astma oli 6 %:lla, sama prevalenssi sekä miehillä että naisilla.

Lisäksi FinEsS-tutkimuksessa «Pallasaho P, Lundbäck B, Meren M ym. Prevalence an...»3 lähetettiin postikysely vuonna 1996 kolmen pääkaupungin (Helsinki, Tallinna, Tukholma) 20–64-vuotiaille asukkaille, jotka oli satunnaisesti valittu. Vastaus saatiin 5 671 henkilöltä Helsingistä vastausprosentin ollessa 76 %. Lääkärin toteama astma oli Helsingissä 6.2 %:lla (5.1 % miehillä ja 7.0 % naisilla).

Tampereen seudun astmaprevalenssia selvitettiin kyselytutkimuksella «Hedman J, Kaprio J, Poussa T ym. Prevalence of ast...»4, joka lähetettiin satunnaisesti valituille 4 300 Päijät-Hämeen keskussairaalan alueen asukkaalle, jotka olivat 18–65-vuotiaita. Vastausprosentti oli 73 %. Lääkärin toteama astma oli 4.4 %:lla.

Varusmiesten astman esiintyvyyttä on selvitetty 2005 julkaistussa tutkimuksessa «Latvala J, von Hertzen L, Lindholm H ym. Trends in...»5. Kutsuntatarkastuksessa 18–19-vuotiailla miehillä oli vuonna 1966 astma 0.29 %:lla ja vuonna 2003 3.45 %:lla. 1.4 miljoonaa miestä tutkittu vuosina 1966–2003. Prevalenssin kasvu oli 12-kertainen.

Astman esiintyvyyttä lapsuudesta aikuisikään on selvitetty 1 278 perheen seurantatutkimuksessa «Kaila M, Rautava P, Holmberg-Marttila D ym. Allerg...»6. Kohorttitutkimuksessa seurattiin satunnaisotosta perheistä, jotka odottivat ensimmäistä lastaan ja kävivät neuvolassa ensi kerran vuonna 1986. Perheitä oli 1 278. Tietoa kerättiin lapsen ollessa 9 kuukauden, 18 kuukauden sekä 3, 5, 12, 15 ja 18 vuoden ikäinen. 18 vuoden iässä astman prevalenssi oli 5 %.

Tuorein epidemiologinen tutkimus astman esiintyvyydestä on 8 000 helsinkiläisen satunnaisotos (20–69-vuotiaita) «Pallasaho P, Juusela M, Lindqvist A ym. Allergic r...»7. Postikysely; 6 062 osallistui vuonna 1996, ja näistä 4 302 (78 %) vastasi kyselyyn vuonna 2007. Astman kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 4 % vastaten vuosittaista ilmaantuvuutta 3.7/1 000/vuosi. Astman esiintyvyys (lääkärin toteama astma) kasvoi 6.8 %:sta 9.4 %:iin.

Kirjallisuutta

  1. Huurre TM, Aro HM, Jaakkola JJ. Incidence and prevalence of asthma and allergic rhinitis: a cohort study of Finnish adolescents. J Asthma 2004;41:311-7 «PMID: 15260464»PubMed
  2. Kotaniemi JT, Lundbäck B, Nieminen MM ym. Increase of asthma in adults in northern Finland?--a report from the FinEsS study. Allergy 2001;56:169-74 «PMID: 11167379»PubMed
  3. Pallasaho P, Lundbäck B, Meren M ym. Prevalence and risk factors for asthma and chronic bronchitis in the capitals Helsinki, Stockholm, and Tallinn. Respir Med 2002;96:759-69 «PMID: 12412974»PubMed
  4. Hedman J, Kaprio J, Poussa T ym. Prevalence of asthma, aspirin intolerance, nasal polyposis and chronic obstructive pulmonary disease in a population-based study. Int J Epidemiol 1999;28:717-22 «PMID: 10480701»PubMed
  5. Latvala J, von Hertzen L, Lindholm H ym. Trends in prevalence of asthma and allergy in Finnish young men: nationwide study, 1966-2003. BMJ 2005;330:1186-7 «PMID: 15849204»PubMed
  6. Kaila M, Rautava P, Holmberg-Marttila D ym. Allergy from infancy to adolescence. A population-based 18-year follow-up cohort. BMC Pediatr 2009;9:46 «PMID: 19630989»PubMed
  7. Pallasaho P, Juusela M, Lindqvist A ym. Allergic rhinoconjunctivitis doubles the risk for incident asthma--results from a population study in Helsinki, Finland. Respir Med 2011;105:1449-56 «PMID: 21600752»PubMed