Takaisin Tulosta

Astman prevalenssi on edelleen kasvussa

Lisätietoa aiheesta
Terttu Harju
29.8.2012

Astman prevalenssi on viime vuosikymmeninä noussut. Tuore epidemiologinen tieto viittaa kuitenkin astman prevalenssin olevan nyt laskusuuntainen monissa osissa maailmaa. Katsausartikkeli «Anandan C, Nurmatov U, van Schayck OC ym. Is the p...»1 keräsi systemaattisesti tiedot useista eri tietokannoista (EMBASE, Medline, Web of Science, Google Scholar) korkealaatuisista kohorttitutkimuksista, toistetuista poikkileikkaustutkimuksista ja terveydenhuollon rutiinitietokantoihin perustuvista tutkimuksista tavoitteena selvittää astman prevalenssin trendi lapsilla ja aikuisilla vuosina 1990–2008. 48 tutkimusta täytti sisäänottokriteerit, jotka olivat: astmaprevalenssi vähintään kahdessa aikapisteessä 1990–2008, tutkimus suunniteltu trendin arviointiin (kohortti, toistettu poikkileikkaustutkimus systemaattisesti kerätty terveydenhuoltotieto (routine healthcare data)), validoidut instrumentit astmadiagnostiikkaan ja vertailukelpoiset lähestymistavat eri aikapisteissä. Koska tutkimusten asetelma ja raportointi sekä löydösten heterogeenisyys tekivät meta-analyysin mahdottomaksi ja ei-halutuksi, päädyttiin deskriptiiviseen lähestymistapaan huomioiden tutkimuksen asetelma, ikäryhmä (lapset vs. aikuiset) ja maanosa.

Tutkimukset, jotka käyttivät ISAAC-kyselyä kohderyhmänä lapset, osoittivat astman prevalenssin nousseen Etelä-Afrikassa, Marokossa, Thaimaassa, Singaporessa, Koreassa, Taiwanissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Ruotsissa, Italiassa, Turkissa, Espanjassa ja Meksikossa. Astmaprevalenssin havaittiin laskeneen Marokossa, Hongkongissa, Thaimaassa, Israelissa, Australiassa, Brasiliassa. Astmaprevalenssin havaittiin pysyneen stabiilina Brasiliassa.

Toistetut poikittaistutkimukset osoittivat astman prevalenssin kasvaneen Australiassa (8–11-vuotiaat, 15-vuotiaat ja vanhemmat), Isossa-Britanniassa sekä lapsilla että aikuisilla, Tanskassa ja Kreikassa. Kohorttitutkimusten perusteella astman prevalenssi oli kasvanut Isossa-Britanniassa ja rutiininomaisen terveydenhuollon tiedonkeruun perusteella Suomessa (varusmiehet 1966–2003), Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa (0–17-vuotiaat) ja Alaskassa. Laskevan astmaprevalenssin havaitsivat poikkileikkaus- tai rutiinitilastointiin perustuvat tutkimukset Alankomaissa sekä lapsilla että kaikissa ikäryhmissä ja Yhdysvalloissa (Centre for Disease Control 1980–1999). Astman prevalenssi oli stabiili Irlannissa, Sveitsissä, Italiassa ja Saksassa lapsilla sekä Hongkongissa yli 70-vuotiailla (toistetut poikkileikkaustutkimukset).

Astmaprevalenssi ei siis näytä yleisesti laskevan, vaan nousee edelleen suurimmassa osassa maailmaa tai pysyy ennallaan.

Kirjallisuutta

  1. Anandan C, Nurmatov U, van Schayck OC ym. Is the prevalence of asthma declining? Systematic review of epidemiological studies. Allergy 2010;65:152-67 «PMID: 19912154»PubMed