Takaisin Tulosta

Somaattisen tutkimuksen dokumentointi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä tutkittaessa

Lisätietoa aiheesta
Minna Joki-Erkkilä
19.4.2013
 • Virka-apuna suoritettavissa rikosepäilytutkimuksissa varmistetaan aina potilaan henkilötiedot ja kirjataan varmistustapa (esimerkiksi kysymällä saattajalta).
 • Kaikki tutkimuksessa mukana olleet henkilöt ja saattajat kirjataan. Samoin kirjataan se, olivatko he tutkimushuoneessa koko tutkimuksen ajan vai vain osan aikaa.
 • Työryhmä suosittelee, että lapsen ja saattajan lääketieteellinen haastattelu äänitetään tai videoidaan, jotta mahdollinen tapahtuman kuvaus saadaan tallennettua jokaista yksityiskohtaa myöten.
  • Taltiointia varten pyydetään asianomaisilta lupa.
 • Kirjataan se, keneltä kysyttiin, mitä ja miten, ja kuka vastasi, vastaajan omin sanoin. Vastauksia ei muuteta tulkinnoiksi.
 • Kaikki todetut tuoreet ja vanhat löydökset dokumentoidaan.
  • Löydökset valokuvataan mittatikun kera, vaikka löydökset eivät tutkimushetkellä vaikuttaisikaan tärkeiltä. Iholöydöksistä otetaan valokuvat ilman salamavaloa, jottei kuvattavalle alueelle synny heijastuksia.
  • Löydökset kannattaa myös piirtää nk. vartalokarttaan.
  • Tutkittavalta ja saattajalta kysytään lupa myös valokuvatallenteita varten.