Takaisin Tulosta

Perifeeristen mittausten käyttö luun ominaisuuksien mittauksessa

Lisätietoa aiheesta
Heikki Kröger
11.2.2014

Perifeeriset mittausmenetelmät

Osteoporoosin astetta ja murtumariskiä voidaan arvioida myös perifeerisestä luusta. Tavallisimmin mitataan kantaluuta tai rannetta. Käytettävissä on sekä ultraääni- että perifeeriseen DXA-menetelmään (pDXA) perustuvia tekniikoita. Perifeerisillä mittauksilla pyritään ennustamaan sekä sentraalista luuntiheyttä ja ennen kaikkea murtumariskiä.

Perifeerinen mittaus – käyttö diagnostiikassa

Perifeerisiä mittauslaitteita käytettäessä eivät sovellu samat WHO:n laatimat osteoporoosin kriteerit kuin sentraalisia mittauslaitteita käytettäessä «Faulkner KG, von Stetten E, Miller P. Discordance ...»1. Tutkijat ja laitevalmistajat ovat määrittäneet usealle ultraääni- ja pDXA-laitteelle niin kutsutut osteoporoosiekvivalentit raja-arvot, joilla pyritään saavuttamaan yhtäläinen luokittelu osteoporoottisiin ja ei-osteoporoottisiin kuin sentraalisilla DXA-laitteilla «Pacheco EM, Harrison EJ, Ward KA ym. Detection of ...»2, «Blake GM, Chinn DJ, Steel SA ym. A list of device-...»3, «Clowes JA, Peel NF, Eastell R. Device-specific thr...»4. Raja-arvoilla voidaan saavuttaa 90 %:n sensitiivisyys ja spesifisyys osteoporoosidiagnostiikassa, kun kaikki raja-arvojen väliin mittaustuloksen perusteella asettuvat potilaat ohjataan sentraaliseen DXA-mittaukseen «Patel R, Blake GM, Fordhham JN, McCrea JD, Ryan PJ...»5 (Internet-linkki: Peripheral X-ray absorptiometry in the management ofI «http://www.nos.org.uk/document.doc?id=850»1), «Hans DB, Shepherd JA, Schwartz EN ym. Peripheral d...»6. Jos edellä mainittuja raja-arvoja ei käytetä, voi osa sentraalista osteoporoosia sairastavista potilaista jäädä diagnosoimatta.

Edellä mainittuja raja-arvoja käyttämällä voidaan osteoporoosidiagnoosi tehdä alemman raja-arvon alla oleville potilaille. Lääkehoito olisi myös näille potilaille perusteltua, koska raja-arvot on määritetty sentraalisen DXA-laitteen osteoporoosikriteereiden mukaan «Patel R, Blake GM, Fordhham JN, McCrea JD, Ryan PJ...»5 (Internet-linkki: Peripheral X-ray absorptiometry in the management ofI «http://www.nos.org.uk/document.doc?id=850»1).

Koska toistaiseksi ei ole käytettävissä tutkimuksia, joissa osteoporoosilääkkeiden hyödyllisyys olisi osoitettu pienen perifeerisen tiheyden tai ultraääniarvon perusteella valikoiduilla potilailla, suositellaan perifeerisiä mittauksia käytettävän yhdessä sentraalisen luuston tiheysmittauksen (DXA) kanssa. Jos tämä ei ole toteutettavissa, hoitopäätös tehdään perifeerisen mittauksen ja riskitekijöiden olemassaolon perusteella.

Perifeerinen mittaus – käyttö murtumariskin arviointiin

Luun kvantitatiivinen ultraäänitutkimus (QUS) saattaa antaa luuntiheysmittauksesta riippumatonta tietoa myös luun muista ominaisuuksista, kuten elastisuudesta ja lujuudesta. Ultraäänen vaimeneminen (BUA) ja nopeus (UTV) luussa pienenevät iän mukana kasvukauden päättymisen jälkeen. Kahdessa iäkkäille tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Hans D, Dargent-Molina P, Schott AM ym. Ultrasonog...»7, «Bauer DC, Glüer CC, Cauley JA ym. Broadband ultras...»8 BUA ennusti lonkkamurtumaa itsenäisesti ja yhtä hyvin kuin reisiluun tiheysmittaus. Pienentynyt arvo kantaluun kaikututkimuksessa ennustaa murtumia myös menopaussin ohittaneilla naisilla «Huopio J, Kröger H, Honkanen R ym. Calcaneal ultra...»9. Perifeerisessä DXA-mittauksessa joko kantapäästä tai kädestä todetun alentuneen luuston tiheyden on havaittu ennustavan murtumia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä «Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple si...»10, «Seeley DG, Browner WS, Nevitt MC ym. Which fractur...»11. Murtumariskin ennustuskyky, kuten diagnostiset raja-arvotkin, vaihtelevat kuitenkin laitekohtaisesti «Hans DB, Shepherd JA, Schwartz EN ym. Peripheral d...»6.

Kirjallisuutta

 1. Faulkner KG, von Stetten E, Miller P. Discordance in patient classification using T-scores. J Clin Densitom 1999;2:343-50 «PMID: 10548828»PubMed
 2. Pacheco EM, Harrison EJ, Ward KA ym. Detection of osteoporosis by dual energy X-ray absorptiometry (DXA) of the calcaneus: is the WHO criterion applicable? Calcif Tissue Int 2002;70:475-82 «PMID: 11960208»PubMed
 3. Blake GM, Chinn DJ, Steel SA ym. A list of device-specific thresholds for the clinical interpretation of peripheral x-ray absorptiometry examinations. Osteoporos Int 2005;16:2149-56 «PMID: 16228104»PubMed
 4. Clowes JA, Peel NF, Eastell R. Device-specific thresholds to diagnose osteoporosis at the proximal femur: an approach to interpreting peripheral bone measurements in clinical practice. Osteoporos Int 2006;17:1293-302 «PMID: 16810454»PubMed
 5. Patel R, Blake GM, Fordhham JN, McCrea JD, Ryan PJ. Peripheral X-ray absorptiometry in the management of osteoporosis. National Osteoporosis Society Practical Guides;
 6. Hans DB, Shepherd JA, Schwartz EN ym. Peripheral dual-energy X-ray absorptiometry in the management of osteoporosis: the 2007 ISCD Official Positions. J Clin Densitom 2008;11:188-206 «PMID: 18442759»PubMed
 7. Hans D, Dargent-Molina P, Schott AM ym. Ultrasonographic heel measurements to predict hip fracture in elderly women: the EPIDOS prospective study. Lancet 1996;348:511-4 «PMID: 8757153»PubMed
 8. Bauer DC, Glüer CC, Cauley JA ym. Broadband ultrasound attenuation predicts fractures strongly and independently of densitometry in older women. A prospective study. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Arch Intern Med 1997;157:629-34 «PMID: 9080917»PubMed
 9. Huopio J, Kröger H, Honkanen R ym. Calcaneal ultrasound predicts early postmenopausal fractures as well as axial BMD. A prospective study of 422 women. Osteoporos Int 2004;15:190-5 «PMID: 14727012»PubMed
 10. Stone KL, Seeley DG, Lui LY ym. BMD at multiple sites and risk of fracture of multiple types: long-term results from the Study of Osteoporotic Fractures. J Bone Miner Res 2003;18:1947-54 «PMID: 14606506»PubMed
 11. Seeley DG, Browner WS, Nevitt MC ym. Which fractures are associated with low appendicular bone mass in elderly women? The Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Ann Intern Med 1991;115:837-42 «PMID: 1952469»PubMed