Takaisin Tulosta

Pneumokokkirokotteen vaikuttavuus Suomessa

Lisätietoa aiheesta
Matti Korppi
12.6.2014

Suomessa käynnistettiin lasten rokottaminen pneumokokki-infektioita vastaan 10-valenttisella konjugaattirokotteella (PCV10) syksyllä 2010. Rokotukset annetaan 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. Rokotusten kattavuus on ollut noin 95 %. Rokotusohjelman vaikuttavuutta seurataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) infektiorekisterin avulla, jonne kirjautuvat kaikki positiiviset veriviljelylöydökset suoraan maan kaikista laboratorioista.

PCV:n suojatehoa tutkittiin ennen rokotusten käynnistämistä satunnaistetussa FinIP-tutkimuksessa. Vuosina 2009–2010 tutkimukseen osallistui kaikkiaan 47 369 alle 19 kuukauden ikäistä lasta, ja seurantatiedot tammikuuhun 2013 asti on julkaistu 30 528 lapsen osalta «Palmu AA, Jokinen J, Borys D ym. Effectiveness of ...»1. Seuranta-aikana ilmaantui 13 veriviljelypositiivista rokotekannan aiheuttamaa pneumokokki-infektiota, joista yksi esiintyi rokotetuilla ja 12 kontrollilapsilla. Tutkimuksessa rokotteen suojateho oli 92–100 %.

THL:n infektiorekisteristä on julkaistu valtakunnalliset seurantatiedot vuoden 2012 loppuun asti ESPID:n vuoden 2013 kongressissa toukokuussa 2013 «Rinta-Kokko H ym. Impact of 10-valent pneumococcal...»2, «Jokinen J ym. Indirect impact of 10-valent pneumoc...»3. Vuonna 2012 veriviljelypositiivisten pneumokokki-infektioiden ilmaantuvuus alle 2-vuotiailla lapsilla, joiden ohjelman mukaan olisi pitänyt saada rokotus, oli 12,1/100 000 henkilövuotta (20 tapausta, 142 206 lasta), ja ilmaantuvuus oli vähentynyt 80 % (95 % luottamusväli 67–88 %) vuosien 2004–2008 ilmaantuvuuteen verrattuna «Rinta-Kokko H ym. Impact of 10-valent pneumococcal...»2. Rokotekantojen aiheuttamien veriviljelypositiivisten pneumokokki-infektioiden ilmaantuvuus oli 6,7/100 000 henkilövuotta (11 tapausta, 142 206 lasta), ja vähentynyt 87 % (95 % luottamusväli 76–93 %) vuosien 2004–2008 ilmaantuvuuteen verrattuna «Rinta-Kokko H ym. Impact of 10-valent pneumococcal...»2.

Vuonna 2012 veriviljelypositiivisten pneumokokki-infektioiden ilmaantuvuus 2–5-vuotiailla lapsilla, jotka eivät olleet saaneet pneumokokkirokotusta (pneumokokkirokotustutkimuksiin osallistuneet oli jätetty pois analyysistä), oli 11,3/100 000 henkilövuotta, ja vähentynyt 50 % (95 % luottamusväli 12–74 %) vuosien 2006–2008 ilmaantuvuuteen verrattuna «Jokinen J ym. Indirect impact of 10-valent pneumoc...»3. Rokotekantojen aiheuttamien veriviljelypositiivisten pneumokokki-infektioiden ilmaantuvuus oli 9,6/100 000 henkilövuotta, ja vähentynyt 44 % (95 % luottamusväli -4–72 %) vuosien 2004–2008 ilmaantuvuuteen verrattuna «Jokinen J ym. Indirect impact of 10-valent pneumoc...»3.

Edellä mainitut esitykset sekä muuta ajankohtaista tietoa lasten pneumokokkirokotuksista löytyy sivustolta «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/pnc-vaikuttavuus/tuloksia_ja_julkaisuja»1 (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/pnc-vaikuttavuus/tuloksia_ja_julkaisuja).

Yhteenveto:

Vajaan kolmen vuoden sisällä pneumokokkirokotusten liittämisestä kansalliseen rokotusohjelmaan invasiivisten pneumokokki-infektioiden ilmaantuvuus on alle 15 % aikaisemmasta rokotetussa lapsiväestössä ja niiden ilmaantuvuus on puolittunut rokottamattomassa lapsiväestössä.

Kirjallisuutta

  1. Palmu AA, Jokinen J, Borys D ym. Effectiveness of the ten-valent pneumococcal Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) against invasive pneumococcal disease: a cluster randomised trial. Lancet 2013;381:214-22 «PMID: 23158882»PubMed
  2. Rinta-Kokko H ym. Impact of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) against invasive pneumococcal disease (IPD) among vaccine-eligible children in Finland. ESPID-2013, 30-31.5.2013, Milano, Italy
  3. Jokinen J ym. Indirect impact of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV10) against invasive pneumococcal disease (IPD) among children in Finland. ESPID-2013, 30-31.5.2013, Milano, Italy