Takaisin Tulosta

Tarvitaanko lasten keuhkokuumeen diagnoosiin keuhkokuvaa?

Lisätietoa aiheesta
Matti Korppi
12.6.2014

BTS:n (British Thoracic Society) vuonna 2011 päivitetyissä hoito-ohjeissa «Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic So...»1 todetaan, että keuhkokuva ei kuulu lasten keuhkokuumeen rutiinidiagnostiikkaan, mikäli lapsi hoidetaan kotona ja diagnoosi tehdään kliinisten oireiden ja löydösten perusteella. Diagnoosiin riittävät jatkuva tai uudelleen noussut kuume > 38,5 °C liittyneenä tihentyneeseen hengitykseen ja rintakehän vetäytymiin. Alle 2-vuotiailla lapsilla lievät alahengitysteiden oireet eivät yleensä merkitse keuhkokuumetta, varsinkin jos lapsi on saanut pneumokokkirokotuksen, eikä keuhkokuvaa (eikä antibioottihoitoa) tarvita.

Toisaalta BTS:n hoito-ohjeet korostavat keuhkokuumeen vaikeuden ja hoitovasteen arvioinnin tärkeyttä. Jos lapsen happisaturaatio on < 92 %, jos hengitysääni on hiljentynyt tai jos lapsen kuume ei laske eikä vointi lähde korjaantumaan 48 tunnin sisällä hoidon alkamisesta, lapsi on tutkittava uudelleen.

Pleuranestettä kehittyy noin 1 %:lle lapsista keuhkokuumeen aikana, ja jopa 40 %:lle niistä lapsista, jotka lähetetään huonon hoitovasteen takia sairaalaan. BTS:n hoito-ohjeen mukaan keuhkokuva tulee ottaa lapsilta, joiden kuume on jatkunut viikon, sekä lapsilta, joilla on kliinisesti todettu keuhkokuume ja joiden kuume ei ole lähtenyt laskuun 48 tunnin kuluttua antibioottihoidon aloittamisesta.

BTS:n hoito-ohjeiden vaikuttavuutta tutkittiin vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta «Bowen SJ, Thomson AH. British Thoracic Society Pae...»3. Keuhkokuumeen diagnoosi perustui edelleen keuhkokuvaan 90 %:ssa keuhkokuumetapauksista, vaikka ohjeet suosittelivat, että keuhkokuva ei kuulu kotona hoidettavien potilaiden diagnostiikkaan. Kolmannes lapsista lähetettiin sairaalan päivystykseen, ja heistä empyemaa esiintyi 7 %:lla ja keuhkoabsessi alle 1 %:lla. Luvuista voidaan päätellä, että keuhkokuvia otettiin runsaasti ja lapsia lähetettiin herkästi sairaalan päivystykseen vastoin ohjeistusta.

IDSA:n (Infectious Disease Society of America) ja PIDSA:n (Pediatric Infectious Disease Society of America) yhteisessä lasten keuhkokuumeen hoitosuosituksissa «Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The managemen...»2, «Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. Executive sum...»4 vuodelta 2011 todetaan, että keuhkokuva ei kuulu avohoitopotilaiden rutiinidiagnostiikkaan. Avohoidon potilailta keuhkokuva tulee ottaa, jos lapsella on hypoksiaa tai hengitysvaikeutta, tai jos antibioottihoito ei paranna oireita 48–72 tunnin sisällä hoidon alusta. Jos lapsi otetaan sairaalaan keuhkokuumeen takia, suositellaan sekä etu- että sivukuvan ottamista. Tällä varmistetaan diagnoosi, varjostuman laajuus ja todetaan mahdolliset komplikaatiot.

ESPID:n (European Society of Pediatric Infectious Diseases) edustajien kirjoittamassa ja johtokunnan hyväksymässä katsauksessa «Esposito S, Cohen R, Domingo JD ym. Antibiotic the...»5 ei oteta yksiselitteistä kantaa siihen, milloin keuhkokuva tulisi ottaa. Katsauksessa todetaan, että yleensä keuhkokuvaa ei tarvita kotona hoidettavissa tapauksissa, mutta tarvitaan niissä tapauksissa, jotka hoidetaan sairaalassa.

Kirjallisuutta

  1. Harris M, Clark J, Coote N ym. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011;66(Suppl 2):ii1-23 «PMID: 21903691»PubMed
  2. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:e25-76 «PMID: 21880587»PubMed
  3. Bowen SJ, Thomson AH. British Thoracic Society Paediatric Pneumonia Audit: a review of 3 years of data. Thorax 2013;68:682-3 «PMID: 23291351»PubMed
  4. Bradley JS, Byington CL, Shah SS ym. Executive summary: the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011;53:617-30 «PMID: 21890766»PubMed
  5. Esposito S, Cohen R, Domingo JD ym. Antibiotic therapy for pediatric community-acquired pneumonia: do we know when, what and for how long to treat? Pediatr Infect Dis J 2012;31:e78-85 «PMID: 22466326»PubMed