Takaisin Tulosta

Glomerulussuodoksen (GFR) määrän laskeminen

Lisätietoa aiheesta
Leena Lindgren
22.5.2014
 • Glomerulussuodoksen määrä (GFR) kuvastaa parhaiten munuaisten toimintaa.
 • GFR:n mittaaminen kliinisesti on työlästä (vuorokausivirtsan keräys ja kreatiniinin määritys).
 • Siksi GFR:n laskemiseen on kehitetty useita laskukaavoja.
 • Munuaisfunktio jaetaan GFR:n perusteella viiteen luokkaan:
  • normaali, GFR > 90 ml/min
  • lievästi alentunut, GFR 60–89 ml/min
  • keskivaikea vajaatoiminta, GFR 30–59 ml/min
  • vaikea munuaisten vajaatoiminta, GFR 15–29 ml/min ja
  • loppuvaiheen munuaissairaus, GFR < 15 ml/min.
 • Cockroft–Gaultin kaava on liian vahvasti riippuvainen iästä eikä se toimi yli- tai alipainoisilla henkilöillä «Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine c...»1.
  • Cockroft–Gaultin kaava: (140 – ikä) x paino (kg) / a x P-Krea (µmol/l), jossa a = miehillä 0,8 ja naisilla 0,95
 • MRRD (Modification of Diet in Renal Disease) aliarvioi GRF:aa sen ollessa < 60ml/min «Levey AS, Bosch JP, Lewis JB ym. A more accurate m...»2.
  • MDRD:n kaava: eGFR = 186 x serum creatinine µmol/l-1.154 x age-0.203 x 1.212 if Black x 0.742 if female
 • Uusin laskukaava CKD-EPI arvioi erinomaisesti munuaisfunktiota GFR:n ollessa > 60 ml/min «Levey AS, Stevens LA, Schmid CH ym. A new equation...»3. »
  • CKD-EPI=Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
  • Ks. myös Internet-linkki Lääkärien Laskuri - helpompi riskilaskuri mm. GFR:lle

Kirjallisuutta

 1. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976;16:31-41 «PMID: 1244564»PubMed
 2. Levey AS, Bosch JP, Lewis JB ym. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461-70 «PMID: 10075613»PubMed
 3. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH ym. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604-12 «PMID: 19414839»PubMed