Takaisin Tulosta

Suun ja hampaiston infektioiden huomioiminen leikkausta edeltävässä arvioinnissa

Lisätietoa aiheesta
22.5.2014

Suun infektiofokukset tulee tutkia ja saneerata ennen leikkauksia, joissa elimistöön asetetaan vierasesineitä tai joiden jälkeen immuunivaste on madaltunut esim. immunosuppressiivisesta lääkityksestä johtuen. Saneerauksen radikaliteetti vaihtelee infektioriskin mukaan. Taulukko perustuu kansainvälisiin tutkimuksiin «European Society of Endodontology. Quality guideli...»1, «Kinane DF, Riggio MP, Walker KF ym. Bacteraemia fo...»2, «Koga DH, Salvajoli JV, Alves FA. Dental extraction...»3, «LaPorte DM, Waldman BJ, Mont MA ym. Infections ass...»4, «Santos PS, Coracin FL, Barros JC ym. Impact of ora...»5, «Waldman BJ, Mont MA, Hungerford DS. Total knee art...»6, «Yasny JS. White J. Dental considerations for cardi...»7 suomalaisiin käytäntöihin (HYKS ja TYKS sisäiset ohjeistukset) sekä Hammasinfektiot Käypä hoito suositus työryhmän työhön.

Toimenpiteen aiheuttama riski Toimenpiteen jälkeinen infektioriski Suun infektiofokusten konservatiivinen saneeraus (juurihoito, kiinnityskudosten hoito) Suun infektiofokusten kirurginen saneeraus (kirurginen hoito, hampaan poisto)
Kohonnut riski
(Yksittäinen keinonivel, verisuoniproteesi, endokardiitin jälkitila)
6 kk: yksittäiset keinonivelet
Pysyvä: verisuoniproteesit, endokardiitin jälkitila
Mikäli ennuste hoidolle hyvä, hoito saadaan toteutettua muutamilla käynneillä*, ja hoidolla saavutetaan hyvä vaste (kontrollikäynti). Hampaat, joissa on akuutti märkäinen infektio, hoidetaan kirurgisesti tai poistetaan.
Keskinkertainen riski
(Useita ongelmaisia keinoniveliä, labiili diabetes)
Pitkäkestoinen/pysyvä: keinonivelen aiheuttaman tms. riskin lisäksi huomioitava perustaudista tai sen lääkityksestä johtuva infektioriski Mahdollinen erityistapauksissa: hoidon ennuste on hyvä ja vaihtoehtoisissa hoitomuodoissa myös riskejä. Hampaat, joissa on akuutti märkäinen infektio tai joiden ennuste on huono**, hoidetaan kirurgisesti tai poistetaan.
Korkea riski
(elinsiirtopotilaat, sydämen keinoläppäproteesipotilaat, pään- ja kaulan sädehoito ym.)
Yleensä pysyvä: elinikäinen immunosuppressiivinen lääkitys, pään- ja kaulan sädehoidon aiheuttama osteoradionekroosiriski. Kantasolusiirron jälkeen hyljinnänestolääkityksen keventyessä riski voi laskea. Infektiofokusten konservatiivinen hoito yksinään ei usein ole riittävä. Jos potilaan yleistila asettaa rajoituksia kirurgiselle saneeraukselle tulee infektiofokusten konservatiivisen hoidon olla aktiivista ja laadukasta. *** Hampaat, joissa on akuutti tai krooninen infektio tai joiden ennuste on huono**, poistetaan. ***

* Kiinnityskudosten hoito hoitovasteen arvioimisineen vie yleensä vähintään 6–8 viikkoa ja juurihoito 3–6 kuukautta (European Society of Endodontology, 2006)

** Ennusteen arvioinnissa otetaan huomioon hampaiston tilan lisäksi potilaan hampaiden omahoidon taso ja sen toteutuminen (hankalasti puhdistettavat virheasentoiset hampaat).

*** Yleensä vaatii erikoishammaslääkärin arvioita ja hoitoa.

Kirjallisuutta

  1. European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006;39:921-30 «PMID: 17180780»PubMed
  2. Kinane DF, Riggio MP, Walker KF ym. Bacteraemia following periodontal procedures. J Clin Periodontol 2005;32:708-13 «PMID: 15966875»PubMed
  3. Koga DH, Salvajoli JV, Alves FA. Dental extractions and radiotherapy in head and neck oncology: review of the literature. Oral Dis 2008;14:40-4 «PMID: 18173447»PubMed
  4. LaPorte DM, Waldman BJ, Mont MA ym. Infections associated with dental procedures in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 1999;81:56-9 «PMID: 10068004»PubMed
  5. Santos PS, Coracin FL, Barros JC ym. Impact of oral care prior to HSCT on the severity and clinical outcomes of oral mucositis. Clin Transplant 2011;25:325-8 «PMID: 20482562»PubMed
  6. Waldman BJ, Mont MA, Hungerford DS. Total knee arthroplasty infections associated with dental procedures. Clin Orthop Relat Res 1997;343:164-72 «PMID: 9345222»PubMed
  7. Yasny JS. White J. Dental considerations for cardiac surgery. Journal of Cardiac Surgery 2009;24(1):64-8,