Takaisin Tulosta

Omahoidon määritelmä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karieksen hallinta
18.6.2014
  • Omahoito on
  • Siinä painotetaan
    • potilaan autonomiaa sekä
    • ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.
  • Omahoidon tukemisessa ammattihenkilö toimii valmentajana, joka räätälöi potilasta kuultuaan yhdessä hänen kanssaan juuri hänelle ja hänen elämäntilanteeseensa sopivan hoidon.
  • Omahoidossa potilas ottaa vastuun omista ratkaisuistaan.

Kirjallisuutta

  1. Routasalo P, Pitkälä K (toim.) Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille «http://www.duodecim.fi/kotisivut/docs/f1969335532/omahoidon_tukem_opas_12_09.pdf»1