Takaisin Tulosta

Keinoja, joilla voi itse vaikuttaa mielialaansa

Lisätietoa aiheesta
Teija Kivekäs
30.6.2014

Voit vaikuttaa omaan mielialaasi ja edistää masennuksesta toipumistasi:

Kohtuullisilla ja säännöllisillä elintavoilla

 • Pitämällä kiinni päivittäisistä rutiineista ja säännöllisestä vuorokausirytmistä.
 • Syömällä säännöllisesti ja tasaisesti monipuolista ruokaa joka päivä.
 • Liikkumalla säännöllisesti 2–3 kertaa viikossa. Etsimällä itselle sopivia, iloa ja hyvää mieltä tuottavia liikuntalajeja. Liikuntaa voi myös lisätä arkiaskareiden lomaan.
 • Nukkumalla säännöllisesti ja riittävästi. Unessa elimistön toimintakyky palautuu. Uni huoltaa myös aivojamme.
 • Välttämällä liiallista alkoholin käyttöä ja muita päihteitä. Alkoholi vaikuttaa kielteisesti mielialan tasapainoon, laukaisee ahdistusoireita ja huonontaa unenlaatua.
 • Välttämällä tupakointia tai pyrkimällä tupakoinnin lopettamiseen.

Stressinhallinnalla

 • Välttämällä tarpeetonta stressiä ja kuormitusta.
 • Hyväksymällä omat, tilapäisesti huonontuneet voimavarat.
 • Opettelemalla rentoutumismenetelmiä. Tietoisen tässä hetkessä läsnäolon opettelu (mindfulness) voi parantaa mielialaa ja helpottaa tunteiden säätelyä.
 • Huomioimalla omat vahvuudet, onnistumiset ja oman elämän myönteiset asiat.

Ongelmien pilkkomisella pieniksi osiksi

 • Laittamalla mieltä vaivaavat asiat tärkeysjärjestykseen.
 • Pilkkomalla ongelmalliset asiat pieniksi osiksi ja pyrkimällä ratkaisemaan niitä yksi kerrallaan.
 • Asettamalla itselle pieniä, realistisia tavoitteita
 • Välttämällä suurien elämään liittyvien ratkaisujen tekemistä masentuneena.

Vuorovaikutuksella muiden ihmisten kanssa

 • Tapaamalla muita ihmisiä.
 • Keskustelemalla omista tuntemuksista ja toiveista.
 • Lisäämällä kanssakäyntiä sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa viihtyy ja voimaantuu.
 • Rajaamalla sellaisten ihmisten tapaamista, jotka kuormittavat.

Mielekkäällä toiminnalla

 • Lisäämällä vähän kerrassaan mukavien, nautinnollisten asioiden tekemistä.
 • Palaamalla iloa ja mielihyvää tuottaneisiin harrastuksiin heti, kun voimavarat ovat elpyneet riittävästi.

Hoidosta huolehtimisella

 • Noudattamalla sovittuja hoito-ohjeita ja neuvottelemalla tarvittaessa muutoksista oman lääkärin kanssa.