Takaisin Tulosta

Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen ja potilasohjauksen sisältö ja vaikuttavuus

Lisätietoa aiheesta
Mari Blek-Vehkaluoto
18.3.2015
Taulukko 1. Kuntoutuksen ja potilasohjauksen sisältö ja vaikuttavuus
Kuntoutuksen ja potilasohjauksen sisältö Viite, lisätietoa
 • Sepelvaltimotauti ja sen hoitomuodot
Sydänliitto «http://www.sydanliitto.fi/kuntoutus»1
 • Liikunta
 • Ruokavalio
 • Painonhallinta
 • Kolesteroli
 • Verenpaine
 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Sairauteen sopeutuminen
Piepoli MF, Corrà U, Benzer W ym.
Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from konwledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.
Eur J Cardiovasc Prevent Rehabil 2010;17:1-17
Internet «http://cpr.sagepub.com/content/17/1/1.long»2
 • Sosiaaliturva ja terveydenhuoltojärjestelmän tunteminen
 • Toiminta oireiden pahentuessa ja hätätilanteissa
 • Vertaistuki
Sydänliitto «http://www.sydanliitto.fi/kuntoutus»1
Kuntoutuksen ja potilasohjauksen vaikuttavuus Viite, lisätietoa
 • Sepelvaltimotautipotilaiden liikuntapainotteisen kuntoutuksen on osoitettu pienentävän kokonais- ja sydänkuolleisuutta ja vaikuttavan edullisesti sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin
Käypä hoito -suositus Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 23.6.2014 «Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja»1
Näytönastekatsaus: Liikuntapainotteisen kuntoutuksen vaikuttavuus sepelvaltimotautipotilailla «Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan liikuntapainotteisen kuntoutuksen vähentää kokonais- ja sydänkuolleisuutta sekä vaikuttaa edullisesti sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden tasoon.»A
Käypä hoito -suositus Liikunta 27.6.2012 «Liikunta»2
Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus: Hyvä fysioterapiakäytäntö «http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002»3
 • Neuvontaa ja opetusta tai ohjattua liikuntaa tai näiden yhdistelmän sisältävät sekundaaripreventio-ohjelmat vähentävät sepelvaltimotautipotilaiden kokonaiskuolleisuutta ja sydäninfarkteja sekä parantavat potilaiden elämänlaatua ja riskitekijätasoja.
Näytönastekatsaus Sepelvaltimotaudin sekundaaripreventio-ohjelmat «Neuvontaa ja opetusta tai ohjattua liikuntaa tai näiden yhdistelmän sisältävät sekundaaripreventio-ohjelmat vähentävät sepelvaltimotautipotilaiden kokonaiskuolleisuutta ja sydäninfarkteja sekä parantavat potilaiden elämänlaatua ja riskitekijätasoja.»A
 • Potilasohjaus voi parantaa elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi
Brown JP, Clark AM, Dalal H, Welch K, Taylor RS.
Effect of patient education in the management of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Eur J Prev Cardiol 2013;20:701-14
«PMID: 22617117»PubMed
 • Avokuntoutus voi parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa positiivisesti riskitekijöihin.


Systemaattinen katsaus
Clark AM, Haykowsky M, Kryworuchko J ym.
A meta-analysis of randomized control trials of home-based secondary prevention programs for coronary artery disease.
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17:261-70
Internet «http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/ShowRecord.asp?LinkFrom=OAI&ID=12010007439#.U9ncv2eKDIU»4
 • Hoitajainterventioilla voidaan vaikuttaa sepelvaltimotautipotilaan riskitekijöihin.

Systemaattinen katsaus
Allen JK, Dennison CR.
Randomized trials of nursing interventions for secondary prevention in patients with coronary artery disease and heart failure: systematic review.
J Cardiovasc Nurs 2010;25:207-20
«PMID: 20386243»PubMed
 • Kuntoutukseen osallistuneet potilaat tupakoivat vähemmän, heidän kokonaiskolesterolinsa oli paremmin hoitotavoitteessa, he käyttivät suosituksen mukaisesti beetasalpaajia, ACE-estäjiä/ATR-salpaajia ja kolesterolilääkkeitä ja harrastivat enemmän liikuntaa.
Havannoiva tutkimus
Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D; EUROASPIRE III Study Group.
Use and effects of cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: results from the EUROASPIRE III survey.
Eur J Prev Cardiol 2013;20:817-26
«PMID: 22718794»PubMed