Takaisin Tulosta

Tietoa potilaalle: Liikuntakelpoisuuden arviointi sydäntapahtumien välttämiseksi

Lisätietoa aiheesta
Urho Kujala
16.10.2015
  • Vaikka väestötasolla liikunnan aikaiset äkkikuolemat ovat harvinaisia, erityisesti aiemmin liikuntaa harrastamattomilla raskas liikuntasuoritus lisää sydäntapahtumien riskiä.
  • Säännöllinen kestävyysliikunta pienentää yksittäisiin raskaisiin liikuntasuorituksiin liittyvää sydänperäisen äkkikuoleman vaaraa.
  • Aiemmin liikuntaa harrastamattomat terveet ja useimmiten myös pitkäaikaissairauksia potevat voivat aloittaa kevyen tai kohtuukuormitteisen liikunnan ilman erityistutkimuksia edellyttäen, että sairaus ei aiheuta oireita rasituksen yhteydessä. Sekä rasitusvammojen että vakavampien komplikaatioiden välttämiseksi keski-ikäisen tai iäkkään aiemmin liikuntaa harrastamattoman henkilön kannattaa aloittaa liikunta kevyellä liikunnalla (esimerkiksi rauhallinen kävely) ja lisätä liikunnan tehoa ja kestoa asteittain. Tämä pätee erityisesti useita vaaratekijöitä omaavien henkilöiden (kohonnut verenpaine, poikkeavat lipidiarvot tai verensokeri, tupakointi, lihavuus, lähisukulaisella esiintynyt sydänkohtaus varhaisella iällä (miehet alle 55 ja naiset alle 65 vuotta) osalta.
  • Täydellisiä vasta-aiheita liikunnalle on varsin vähän; liikuntaa ei suositella ollenkaan esimerkiksi silloin, jos henkilöllä on akuutti infektio, levossa oireileva (epästabiili) sepelvaltimotauti, hoitamaton sydämen vajaatoiminta tai kontrolloimattomia rytmihäiriöitä.
  • Mikäli henkilöllä on oireita tai mikä tahansa verenkierto- tai hengityselimistön sairaus, diabetes tai jokin muu aktiivisessa vaiheessa oleva pitkäaikaissairaus tai terveysongelma, lääkärin tulee arvioida, onko liikunta turvallista, erityisesti jos potilas aloittaa kuormittavuudeltaan jokapäiväisiä toimintoja selvästi raskaamman liikunnan.
  • Mikäli potilaalla on esiintynyt levossa tai erityisesti liikunnan aikana tajunnanmenetys- tai heikotuskohtaus, rintakipua, hengenahdistusta tai rytmihäiriöitä, tulee oireiden syy ja rasituksen sieto selvittää erityisen huolellisesti. Sama pätee tilanteeseen, jossa näitä oireita ilmaantuu yllättäen jo aloitetun liikuntaohjelman aikana. Tällöin liikuntaharjoittelu tulee keskeyttää, kunnes oireiden syy on selvitetty.