Takaisin Tulosta

Liikunnanaikaisten äkkikuolemien tavallisimmat aiheuttajat iän mukaan

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Liikunta
16.10.2015

Kirjallisuutta

  1. Näveri H, Vuori I. Äkkikuoleman vaara. Kirjassa: Liikuntalääketiede. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.) 3. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2005:548
  2. Viitasalo M. Urheilu ja sydämen rytmihäiriöt. Duodecim 2008;124:1103-10 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97242»1
  3. Laukkanen J, Hernelahti M, Huikuri H. Liikunta ja sydämen rytmihäiriöt. Suom Lääkäril 2010;65:1905-11