Takaisin Tulosta

Yleisimpiä liikuntaan liittyviä vaaroja ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Liikunta
16.10.2015
  • Yleisimpiä liikuntaan liittyviä vaaroja ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja.
Taulukko 1. Yleisimpiä liikuntaan liittyviä vaaroja ja niiden vähentämiseksi suositeltavia keinoja.
Elinjärjestelmä, sairaus tai oire Vaikutettavissa olevia vaaroja aiheuttavia tai niiden vaikeutta lisääviä tekijöitä Vaarojen vähentämisen keinoja
Tuki- ja liikuntaelimistö
Alaselkävaivat Riuhtaisut
Liukastumiset erityisesti vetäessä
Runsas kantaminen
Huonot asennot
Lajin valinta
Suoritustapa
Vähittäinen totuttautuminen
Nivelrikko Runsaat iskut tai tärähdykset
Suuri kuormitus
Kuormitus poikkeavissa asennoissa
Sairauden pahenemisvaiheet
Lajin valinta (esimerkiksi liikunta vedessä, pyöräily)
Suoritukset kivuttomalla alueella (liikelaajuudet, asennot, kesto, toistot, kuorma)
Jalkineet, tuet
Osteoporoosi Äkkinäiset voimakkaat kuormitukset (tärähdykset, nostot, väännöt, erityisesti poikkeavissa asennoissa) Vaaroja aiheuttavien suoritusten ja tilanteiden välttäminen
Verenkiertoelimistö
Sepelvaltimotauti Oireeton iskemia
Sairauden nopea paheneminen
Riittämätön hoito
Äkillinen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuri fyysinen kuormitus
Lisäkuormitustekijät (aamu, tupakointi, krapula, kylmä, kuuma, ruokailu, psyykkinen stressi)
Hoidon optimoiminen
Äkillisen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuren fyysisen kuormituksen, kuten raskaan liikunnan ja lisäkuormitustekijöiden välttäminen
Liikunnan maksimaalisen kuormitustason selvittäminen
Sydämen vajaatoiminta Sairauden nopea paheneminen
Riittämätön hoito
Äkillinen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuri fyysinen kuormitus
Lisäkuormitustekijät (ks. edellä; nesteen kertyminen)
Hoidon optimoiminen
Äkillisen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuren fyysisen kuormituksen ja lisäkuormitustekijöiden välttäminen
Liikunnan maksimaalisen kuormitustason selvittäminen
Hypertrofinen kardiomyopatia Vasemman kammion ulosvirtauskanavan ahtauma
Sairauden nopea paheneminen
Riittämätön hoito
Äkillinen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuri kuormitus
Hoidon optimoiminen
Äkillisen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuren fyysisen kuormituksen, kuten raskaan ja joskus kohtuukuormitteisenkin liikunnan välttäminen
Liikunnan maksimaalisen kuormitustason selvittäminen
Sydämen rytmihäiriöt Rytmihäiriöitä aiheuttavat tai pahentavat todetut tai oireettomat sydänsairaudet
Riittämätön hoito
Äkillinen ja sairauteen nähden suuri fyysinen kuormitus
Lisäkuormitustekijät (aamu, tupakka, krapula, kylmä, kuuma, psyykkinen stressi)
Rytmihäiriöitä aiheuttavien tai pahentavien sairauksien (esimerkiksi sepelvaltimotauti, kardiomyopatiat, pitkä QT-oireyhtymä, WPW-oireyhtymä, oikean kammion sydänlihassairaus) selvittäminen
Hoidon optimoiminen
Äkillisen ja sairauteen nähden suuren kuormituksen ja lisäkuormitustekijöiden välttäminen
Liikunnan maksimaalisen kuormitustason selvittäminen
Sydämen läppäviat (hiippaläpän prolapsi ja vuoto, aorttaläpän ahtauma) Sairauden nopea paheneminen
Riittämätön hoito
Äkillinen ja sairauteen nähden suuri kuormitus
Hoidon optimoiminen
Äkillisen ja sairauden vaikeusasteeseen nähden suuren fyysisen kuormituksen, kuten raskaan liikunnan välttäminen
Liikunnan maksimaalisen kuormitustason selvittäminen
Kohonnut verenpaine Riittämätön hoito
Sydämen akuutti vajaatoiminta
Verenkierron pettäminen Lääkkeiden haittavaikutukset
Hoidon optimoiminen, merkittävän läppävian korjaaminen
Äkillisten, maksimaalisten ja voimakasta ponnistelua vaativien suoritusten, kuten raskaan lihasvoimaharjoittelun välttäminen (erityisesti kylmässä)
Katkokävely Usein katkokävelyn kanssa esiintyvien muiden verenkiertosairauksien aiheuttamat vaarat Muihin verenkiertoelinsairauksiin liittyvien vaarojen selvittäminen
Hengityselimistö
Keuhkoahtaumatauti Uupumus
Hengitysvaikeudet
Suorituksen ja harjoittelun aloittaminen kevyesti
Optimaalinen lääkitys
Astma Ilmateiden ahtautuminen Suorituksen asteittainen aloittaminen Ilman allergeenien ja epäpuhtauksien välttäminen
Optimaalinen lääkitys
Akuutti virusperäinen hengitystieinfektio Pitkittyminen
Toipumisen hidastuminen
Myokardiitti
Liikunnan uudelleen aloittaminen kuumeettomien päivien jälkeen niin, että lepoa on kertynyt yhtä monta päivää kuin kuumeisia päiviä oli
Vähittäinen aloitus
Aineenvaihduntasairaudet
Lihavuus Nivelten ylikuormitus
Tapaturmat
Lämmönsäätelyn häiriöt
Liikuntalajien ja -tapojen valinta
Nestetasapainosta huolehtiminen
Diabetes Akuutti hyperglykemia, liikunnanjälkeinen hypoglykemia
Kävelyn ja tasapainon huonous (neuropatiat)
Ihovauriot
Dehydraatio ja lämmönsäätelyn häiriöt (polyuria)
Kivuton iskemia
Lääkeannosten sovittaminen liikuntaan sopivaksi Liikuntalajien ja -ympäristöjen valinta
Hyvä jalkahuolto
Nestetasapainosta huolehtiminen