Takaisin Tulosta

Liikunnan vaikutusmekanismit ylipainon vähentämiseksi syövän ehkäisyssä ja liikuntasuositukset

Lisätietoa aiheesta
Liisa Pylkkänen
16.10.2015

Liikunta vähentää postmenopausaalisen rintasyövän, suolistosyövän ja kohdun limakalvon syövän vaaraa sekä vähentää myös monen muun syövän vaaraa auttamalla ylläpitämään normaalipainoa.

Fyysisen aktiivisuuden ja syöpäriskin välillä on vahva käänteinen yhteys postmenopausaalisen rintasyövän, kolorektaalisyövän ja endometriumin syövän suhteen «Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations be...»1, «Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations be...»2, «Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations be...»3. Tämän lisäksi liikunta voi vähentää myös edenneen eturauhassyövän ja mahdollisesti myös haimasyövän vaaraa «Kushi LH, Doyle C, McCullough M ym. American Cance...»4 Myös monista muista syövistä on viitteellistä näyttöä.

Vuonna 2014 julkaistiin yhden laajan (lähes 74 000 naista käsittävän) kohorttitutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa todettiin, että kaikkein aktiivisimmilla postmenopausaalisilla naisilla (> 42 MET-tuntia viikossa) oli 25 % vähäisempi rintasyövän riski kuin kaikkien inaktiivisimmilla naisilla (0–7 MET-tuntia viikossa). Vähintään 7 tuntia kävelyä viikossa ainoana liikunnan muotona harrastavilla rintasyövän riski oli 14 % pienempi kuin korkeintaan 3 tuntia viikossa kävelyä harrastavilla. Vaikutus oli riippumaton mm. hormonireseptoristatuksesta, BMI:sta ja hormonihoidon käytöstä «Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations be...»2.

Liikunta vaikuttaa syöpäriskiä vähentävästi monin eri tavoin. Säännöllinen, vähintään kohtuukuormitteinen liikunta tehostaa aineenvaihduntaa ja auttaa ylläpitämään normaalipainoa. Liikunta vaikuttaa syöpäriskin kannalta suotuisasti vaikuttamalla muun muassa sukupuolihormonien, insuliinin ja prostaglandiinein tasoihin. Liikunnalla on moninaisia suotuisia vaikutuksia myös kehon immuunipuolustukseen «Kushi LH, Doyle C, McCullough M ym. American Cance...»4.

Liikunnalla oli suorien syöpää ehkäisevien vaikutusten lisäksi myös epäsuoria vaikutuksia. Liikunta muun muassa auttaa ylläpitämään normaalipainoa. Vuonna 2014 Lancetissa julkaistussa kohorttitutkimuksessa oli analysoitu BMI:n ja syövän välistä yhteyttä Iso-Britanniassa. Tutkimusaineisto käsitti yli 10 miljoonaa henkilöä, joita on seurattu vuodesta 1987 vuoden 2012 puoliväliin asti. Kaikkiaan 5,24 milj. henkilöä täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit (ml. riittävä seuranta-aika, ei aikaisempaa syöpää). Näistä tutkimukseen otetuista henkilöistä 166 955 sai kiinnostuksen kohteena olevan syövän (22 yleisintä syöpätyyppiä).

Kaiken kaikkiaan koholla oleva BMI lisäsi tilastollisesti merkitsevästi kymmenen syövän vaaraa, mutta ylipainon merkitys vaihteli syöpätyypin mukaan huomattavasti. Jokainen 5 kg/m2 lisäys BMI:ssa oli lähes lineaarisessa suhteessa seuraaviin syöpätyyppeihin: endometriumin syöpä (HR=1,62; 99 % CI 1,56–1,69, p < 0,0001), sappirakon syöpä (1,31, 1,12–1,52; p < 0,0001), munuaissyöpä (1,25, 1,17–1,33; p < 0,0001), kohdunkaulansyöpä (1,10, 1,03–1,17; p = 0,00035), kilpirauhassyöpä (1,09, 1,00–1,19; p = 0,0088) ja leukemia (1,09, 1,05–1,13; p ≤ 0,0001). Maksasyövän (1,19, 1,12–1,27), paksusuolensyövän (1,10, 1,07–1,13), munasarjasyövän (1,09, 1,04–1,14), ja postmenopausaalisen rintasyövän (1,05, 1,03–1,07) suhteen BMI:n vaikutus syöpäriskiin oli myös tilastollisesti merkitsevä (kaikille p < 0,0001), mutta ylipainon vaikutus vaihteli BMI:n tason tai henkilöiden muiden yksilötason ominaisuuksien mukaan.

Syövän ehkäisyn kannalta tärkeää on omaksua liikunnallinen elämäntapa. Tavoiteltavaa olisi, että aikuisväestö harrastaisi aerobista kohtuukuormitteista liikuntaan vähintään 150 minuuttia viikossa tai kuormittavaa liikuntaa vähintään 75 min viikossa. Tärkeää on myös välttää liikkumattomuutta (istumista, makaamista, TV:n katselua ja muuta ruutuaikaa).

Tutkimusnäyttö viittaa myös siihen, että näitä suosituksia suuremmilla fyysisen aktiivisuuden määrillä saa lisähyötyä. 300 minuuttia kohtuukuormitteista liikuntaa tai 150 minuuttia kuormittavaa liikuntaa todennäköisesti suojaa syövältä enemmän kuin minimisuositusten mukainen määrä. Tutkimustiedon valossa 300 minuuttia kohtuukuormitteista tai kuormittavaa liikuntaa viikossa myös ehkäisee ylipainon kertymistä ja sitä kautta vähentää riskiä ylipainoon liittyviin syöpiin «Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H ym. Body-mass ind...»5.

Kommentti:

World Cancer Reaseach Fundin/American Institute for Cancer Researchin tekemät meta-analyysit on tehty erittäin perinpohjaisesti ja tutkimustietoa päivitetään koko ajan meneillään olevan Continous Update Project -hankkeen tiimoilta. American Cancer Societyn suositukset ovat niin ikään julkaistu erittäin arvovaltaisessa CA: A Cancer Journal for Clinicians -lehdessä (impact factor 164.5) ja perustuvat huolelliseen tutkimustiedon arvioon.

Myös muiden kuin edellä kuvattujen syöpien osalta on jonkin verran näyttöä liikunnan suotuisista vaikutuksista syöpäriskiin, mutta tulokset ovat viitteellisiä ja usein tilastollista merkitsevyyttä ei ole voitu osoittaa. Lisätutkimuksia siis edelleen tarvitaan.

Lisätutkimuksia tarvitaan myös sen selvittämiseksi, mikä on täsmällinen vaikutusmekanismi syövän ehkäisyssä kunkin syövän kohdalla. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa eri mekanismit ovat merkittäviä eri syöpien kohdalla.

Ylipainoisuus on erittäin merkittävä syövän riskitekijä. Liikunnan syöpäriskiä vähentävä vaikutus välittyy myös sitä kautta, että se merkittävästi auttaa ylläpitämään normaalipainoa.

Kirjallisuutta

  1. Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations between food, nutrition and physical activity, and the risk of colorectal cancer. WCRF/AICR systematic literature review. Continuous update project report. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research.; 2010. ( «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_colorectal_cancer_2010.pdf»1)
  2. Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations between food, nutrition and physical activity, and the risk of breast cancer. WCRF/AICR systematic literature review. Continuous update project report. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research.; «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_breast_cancer.pdf»2
  3. Norat T, Chan D, Lau R, et al. The associations between food, nutrition and physical activity, and the risk of endometrial cancer. WCRF/AICR systematic literature review. Continuous update project report. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research.; 2012. «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_endometrial_cancer_2012.pdf»3
  4. Kushi LH, Doyle C, McCullough M ym. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin 2012;62:30-67 «PMID: 22237782»PubMed
  5. Bhaskaran K, Douglas I, Forbes H ym. Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5·24 million UK adults. Lancet 2014;384:755-65 «PMID: 25129328»PubMed