Takaisin Tulosta

Magneettikuvaus MS-taudin hoidon seurannassa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä MS-tauti
5.2.2019
Taulukko 1. Magneettikuvaus MS-taudin hoidon seurannassa – suositukset uusimmista julkaisuista
Elovaara I ym. Duodecim 2015 «Elovaara I, Soilu-Hänninen M, Kuusisto H, Martola ...»1 MAGNIMS 2015 «MAGNIMS study group. Evidence-based guidelines: MA...»2 Canadian consensus 2015 «Traboulsee A, Létourneau-Guillon L, Freedman MS ym...»3 Airas L ym. SLL 2015 «Airas L, Rissanen E, Sucksdorff M, Paavilainen T, ...»4
Baseline (referenssi)- MK Ei kannanottoa 6 kk lääkkeen aloituksesta 6kk lääkkeen aloituksesta 6kk lääkkeen aloituksesta
Lääkkeen tehon arvioimiseksi otettava ensimmäinen kuva 6–12 kk lääkkeen aloituksesta tai kliinisen tarpeen mukaan aiemmin. 12 kk lääkkeen aloituksesta, vertailuun käytetään 6 kk:n MK:a. Protokolla: T2- ja Gd-tehosteiset T1- sekvenssit 12–18 kk lääkkeen aloituksesta, vertailuun käytetään 6 kk:n MK:a. 12–18 kk lääkkeen aloituksesta, vertailuun käytetään 6 kk:n MK:a.
Kuvaukset ensimmäisen tehon arvioimiseksi otetun kuvan jälkeen Jos tuolloin havaitaan uusia muutoksia, seuraava MK 1–2 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Vuosittain tai 3–4 kk:n välein niiden kohdalla, jotka tarvitsevat tiiviimpää seurantaa. 6–12 kk:n välein tai tiiviimmin kliinisen tarpeen mukaan. 24 kk:n kuluttua, jos alkuvaiheen kuvissa ei aktiivisuutta. Alkuun vuoden välein (esim. ad 2 vuotta) ja myöhemmin 2 vuoden välein, jos tauti vaikuttaa rauhalliselta.
JC-viruspositiivinen natalitsumabin käyttäjä 1 ja 2 vuoden kohdalla. Jos hoito jatkuu yli 2 vuotta, MK 6 kk:n välein. Vähintään 18 kk lääkettä käyttäneet 3–4 kk:n välein. Protokolla: FLAIR, T2- ja diffuusiosekvenssit. Ei kannanottoa Ei kannanottoa
JC-virusnegatiivinen natalitsumabin käyttäjä Ei rutiininomaisesti – kliinisen tarpeen mukaan Vuosittain Ei kannanottoa Ei kannanottoa
Natalitsumabista vaihdettaessa Ei kannanottoa MK 3–4 kk:n välein 12 kk:n asti niillä, joilla lääke vaihdetaan esim. fingolimodiin, alemtutsumabiin tai dimetyylifumaraattiin. Ei kannanottoa Ei kannanottoa

Kirjallisuutta

  1. Elovaara I, Soilu-Hänninen M, Kuusisto H, Martola J, Tienari P, Färkkilä M ja Remes AM. Aivojen magneettikuvaus MS-taudin immunologisen hoidon seurannassa. Duodecim 2015;131:1571-80 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo102407»1
  2. MAGNIMS study group. Evidence-based guidelines: MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis-establishing disease prognosis and monitoring patients. Nat Rev Neurol 2015;11:597-606 «PMID: 26369511»PubMed
  3. Traboulsee A, Létourneau-Guillon L, Freedman MS ym. Canadian Expert Panel Recommendations for MRI Use in MS Diagnosis and Monitoring. Can J Neurol Sci 2015;42:159-67 «PMID: 25896163»PubMed
  4. Airas L, Rissanen E, Sucksdorff M, Paavilainen T, Kurki T ja Rinne J. Kuvantaminen MS-taudissa. Suom Lääkäril 2015;70:474-9