Takaisin Tulosta

Ammattiastman diagnostiset kriteerit

Lisätietoa aiheesta
Kirsi Karvala
16.8.2016

Kosteusvauriomikrobien aiheuttama ammattiastman diagnoosi perustuu suositukseen, jonka Sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) johtama työryhmä esitti alkuvuodesta 2009. Työryhmään kuuluivat edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, tapaturmavakuutusjärjestelmästä, työmarkkinajärjestöistä, Työterveyslaitokselta ja Iho- ja Allergiasairaalasta.

Diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidossa ja sen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Merkittävä altistuminen kosteus- ja homevaurioille (osoitetaan rakennusteknisten selvitysten ja mikrobinäytteiden avulla)
  • Oireet ja niiden ajoittuminen
    • oireiden alkaminen sopii ajallisesti altistumiseen
    • oireet helpottuvat kotona ja loma-aikoina, pahentuvat työssä
  • Astma on todettu Käypä hoito -suosituksen mukaisesti
  • Astman yhteys työpaikkaan osoitetaan PEF-työpaikkaseurannan avulla
  • Muut oireiden syyt suljetaan pois.