Takaisin Tulosta

Uudet tutkimusvaiheessa olevat hoidot atooppiseen ekseemaan

Lisätietoa aiheesta
Sanna Poikonen
26.5.2016
 • Biologisia hoitoja tutkitaan aktiivisesti atooppisessa ekseemassa, mutta yhtään biologista hoitoa ei ole toistaiseksi markkinoilla indikaatiolla atooppinen ekseema. Dupilumabi on lupaavin kliinisissä tutkimuksissa oleva biologinen hoito. Se on humaani monoklonaalinen interleukiini-4-vasta-aine, joka estää sekä interleukiini-4:n että interleukiini-13:n toiminnan. Molemmat ovat Th2-sytokiinejä.
  • Dupilumabista on julkaistu satunnaistettu, kaksoissokko, lumekontrolloitu tutkimus keskivaikeaa ja vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavilla aikuispotilailla «Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD ym. Dupilumab treatm...»1. Julkaisu sisälsi 4 eri tutkimusta (n = 207), joissa potilaat saivat dupilumabia 4 viikkoa tai 12 viikkoa. Dupilumabia saaneiden potilaiden ryhmässä muun muassa SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis), EASI (Eczema Area and Severity Index) ja ihon kutina vähenivät merkitsevästi verrattuna lumeeseen. 12 viikkoa dupilumabia saaneiden ryhmässä teho parani edelleen, ja 85 % potilaista sai 50 % EASI aleneman vs 35 % lumeryhmäläisistä. Ihottuma rauhoittui kokonaan tai lähes kokonaan 40 % potilaista dupilumabiryhmässä ja 7 % lumeryhmässä. Dubilumabi oli hyvin siedetty.
 • Muita biologisia hoitoja, muun muassa seuraavia vasta-aineita: anti-IL-4Rα (pitrakinra), anti-IL12/23 (ustekinumabi), anti-IL-13, anti-IL-22, anti-IL-31, anti-IL-31R ja anti-TSLP (thymic stromal lymphopoietin), tutkitaan atooppisen ekseeman hoitona, mutta näiden tehosta ei ole toistaiseksi julkaistua tietoa «Montes-Torres A, Llamas-Velasco M, Pérez-Plaza A y...»2, «Boyman O, Kaegi C, Akdis M ym. EAACI IG Biological...»3.
 • Uusi tutkimuksen alla oleva paikallishoitovalmiste, jossa ei ole kortikosteroidia, on WBI-1001 (2-isopropyyli-5-[(E)-2-fenylethenyl] benzene-1, 3-dioli).
  • Sen vaikutusmekanismina on vähentää proinflammatoristen sytokiinien (TNF-α ja interferoni-γ) tuotantoa T-soluissa. Sitä on tutkittu «Bissonnette R, Poulin Y, Zhou Y ym. Efficacy and s...»4 lievää – vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavilla aikuispotilailla. Hoitoajat ovat olleet lyhyitä, 12 viikkoa.
 • Toisesta uudesta paikallishoitovalmisteesta, fosfodiesteraasi 4 inhibiittorista (E6005), on julkaistu yksi tutkimus «Furue M, Kitahara Y, Akama H ym. Safety and effica...»5.
  • Se tehtiin lievää – keskivaikeaa atooppista ekseemaa sairastavilla aikuispotilailla. Myös tässä pilottitutkimuksessa potilasmäärät olivat pieniä, ja hoitoaika oli lyhyt. Hoitotulos verrattuna vehikkeliin ei ollut merkitsevä 4 viikon hoidon jälkeen.
 • Muina systeemihoitoina on kokeiltu anti-CD20 vasta-ainetta (rituksimabi), anti-IL-5 vasta-ainetta (mepolitsumabi), IVIG-hoitoa (laskimoon annettava immunoglobuliinihoito), anti-IgE- (omalitsumabi), anti-IL-6 -, anti-TNF-α-vasta-aineita ja fosfodiesteraasi-inhibiittori (apremilast) -hoitoa, mutta tulokset ovat jääneet toistaiseksi ristiriitaisiksi, ja tutkitut potilasryhmät ovat olleet pieniä «Simon D, Bieber T. Systemic therapy for atopic der...»6, «Samrao A, Berry TM, Goreshi R ym. A pilot study of...»7. Näiden käyttöä ei voida toistaiseksi suositella.

Kirjallisuutta

 1. Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD ym. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med 2014;371:130-9 «PMID: 25006719»PubMed
 2. Montes-Torres A, Llamas-Velasco M, Pérez-Plaza A ym. Biological Treatments in Atopic Dermatitis. J Clin Med 2015;4:593-613 «PMID: 26239349»PubMed
 3. Boyman O, Kaegi C, Akdis M ym. EAACI IG Biologicals task force paper on the use of biologic agents in allergic disorders. Allergy 2015;70:727-54 «PMID: 25819018»PubMed
 4. Bissonnette R, Poulin Y, Zhou Y ym. Efficacy and safety of topical WBI-1001 in patients with mild to severe atopic dermatitis: results from a 12-week, multicentre, randomized, placebo-controlled double-blind trial. Br J Dermatol 2012;166:853-60 «PMID: 22182053»PubMed
 5. Furue M, Kitahara Y, Akama H ym. Safety and efficacy of topical E6005, a phosphodiesterase 4 inhibitor, in Japanese adult patients with atopic dermatitis: results of a randomized, vehicle-controlled, multicenter clinical trial. J Dermatol 2014;41:577-85 «PMID: 24942594»PubMed
 6. Simon D, Bieber T. Systemic therapy for atopic dermatitis. Allergy 2014;69:46-55 «PMID: 24354911»PubMed
 7. Samrao A, Berry TM, Goreshi R ym. A pilot study of an oral phosphodiesterase inhibitor (apremilast) for atopic dermatitis in adults. Arch Dermatol 2012;148:890-7 «PMID: 22508772»PubMed