Takaisin Tulosta

SNAP-IV-kyselylomake ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
7.2.2017
  • SNAP-IV (Swanson, Nolan, and Pelham Rating Scale-IV) on ADHD- ja uhmakkuusoireiden kartoittamiseen suunniteltu kyselylomake, jonka voivat täyttää vanhemmat tai opettaja «Swanson JM, Kraemer HC, Hinshaw SP ym. Clinical re...»1.
    • SNAP-IV-kyselyä tai sen aiempia versioita on käytetty useissa ADHD:n hoitoa arvioineissa tutkimuksissa, esim. MTA-tutkimuksessa.
  • Kysely sisältää 26 väittämää, joista 9 kuvaa tarkkaamattomuutta, 6 yliaktiivisuutta, 3 impulsiivisuutta ja 7 uhmakkuutta.
  • Tarkkaamattomuus-, yliaktiivisuus- ja impulsiivisuus-oireväittämät vastaavat ADHD:n diagnostisia kriteereitä.
Kyselyn osa-alue Tarkkaamattomuus Yliaktiivisuus-impulsiivisuus ADHD-oireiden kokonaispisteet Uhmakkuus
Opettajan kysely 2,56 1,78 2,00 1,38
Vanhemman kysely 1,78 1,44 1,67 1,88
  • Kyselystä on olemassa myös laajennettu versio SNAP-IV-C, joka koostuu yhteensä 81 väittämästä sisältäen myös muiden häiriöiden oireita.

Kirjallisuutta

  1. Swanson JM, Kraemer HC, Hinshaw SP ym. Clinical relevance of the primary findings of the MTA: success rates based on severity of ADHD and ODD symptoms at the end of treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:168-79 «PMID: 11211365»PubMed
  2. Office of Mental Health. Scoring Instructions for the SNAP-IV-C Rating Scale «https://www.omh.ny.gov/omhweb/ebt/resources/snap_instructions.html»1
  3. Bussing R, Fernandez M, Harwood M ym. Parent and teacher SNAP-IV ratings of attention deficit hyperactivity disorder symptoms: psychometric properties and normative ratings from a school district sample. Assessment 2008;15:317-28 «PMID: 18310593»PubMed