Takaisin Tulosta

Muut psykososiaaliset hoidot aikuisilla, joilla on ADHD

Lisätietoa aiheesta
Maarit Virta
8.2.2017
 • Kognitiivisten psykoterapian eri muodot ovat tutkituimpia psykoterapioita ADHD:n hoidossa aikuisilla (ks. näytönastekatsaus Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäpsykoterapia aikuisten ADHD:n hoidossa «Kognitiivis-behavioraaliset ryhmämuotoiset psykoterapiat ilmeisesti vähentävät itsearvioituja ADHD-oireita aikuisilla.»B). Muiden terapioiden käytöstä on vähemmän tutkimusta; kuitenkin jotain tutkimusta on mindfulness-hoidoista (ks. lisätietoa aiheesta artikkelista Mindfulness ADHD:n hoidossa «Mindfulness ADHD:n hoidossa»1), dialektisesta käyttäytymisterapiasta, hypnoterapiasta ja psykoedukaatioryhmistä.
 • Dialektinen käyttäytymisterapia
  • Opiskelijat, joilla diagnosoitiin ADHD, satunnaistettiin kahteen 8-viikkoiseen ryhmään: dialektinen käyttäytymisterapeuttinen taitoryhmä (DBT, n = 17) ja tietopaketti taidoista (n = 16) «Fleming AP, McMahon RJ, Moran LR ym. Pilot randomi...»1. DBT-ryhmään osallistuneilla ADHD-oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet vähenivät enemmän kuin toisella ryhmällä.
  • Toisessa tutkimuksessa «Morgensterns E, Alfredsson J, Hirvikoski T. Struct...»2 98 psykiatrian poliklinikan potilasta, joilla oli diagnosoitu ADHD, osallistui DBT-pohjaiseen taitoryhmään. Sekä ADHD-oireet että ADHD:n liittyvät toiminnalliset haitat vähenivät. Tutkimuksessa ei siis käytetty kontrolliryhmää.
  • Vaikuttaa siis siltä, että DBT olisi mahdollinen kuntoutusmuoto, mutta lisätutkimuksia tarvitaan.
 • Hypnoterapia
  • Aikuisilla ADHD-diagnosoiduilla henkilöillä 10 kerran yksilölliseen kognitiiviseen hypnoterapiaan (n = 9) osallistuneiden itsearvioimat ADHD-oireet vähenivät enemmän kuin kontrolliryhmällä (n = 10) «Virta M, Salakari A, Antila M ym. Hypnotherapy for...»3. Riippumattoman arvioijan tekemässä arviossa oli viitteitä samansuuntaisesta tuloksesta. Jatkoanalyyseissä «Virta M, Salakari A, Antila M ym. Hypnotherapy for...»3hypnoterapiaryhmän oireet vähenivät enemmän kuin kognitiivinen harjoittelu -ryhmän (n = 9), mutta eivät eronneet kognitiivista yksilöterapiaa (CBT) saaneista (n = 10). Tutkimuksessa kuntoutusmuoto oli satunnaistettu.
  • Seurantatutkimuksesta «Hiltunen S, Virta M, Salakari A ym. Better long-te...»4 verrattiin hypnoterapiaryhmän (n = 8) ja CBT-ryhmän (n = 9) suoriutumista 6 kuukautta terapian loppumisen jälkeen. Kummankin ryhmän ADHD-oireet olivat edelleen alle lähtötason, mutta hypnoterapiaryhmän ahdistusoireilu, mieliala ja yleinen psyykkinen vointi olivat parempia kuin CBT-ryhmän.
  • Tutkimusten ryhmäkoot olivat hyvin pieniä, mikä vaikeuttaa johtopäätösten tekoa.
 • Psykoedukaatioryhmät
  • Tutkimuksessa «Vidal R, Bosch R, Nogueira M ym. Psychoeducation f...»5 satunnaistettiin aikuiset, joilla oli diagnosoitu ADHD, kahteen 12-viikkoiseen ryhmään: CBT (n = 11) ja psykoedukaatio (n = 15). Kummankin ryhmän oireet pienenivät eikä ryhmien välillä ollut eroa.
  • CBT-kuntoutukseen kuuluu aina myös psykoedukaatiota, mutta tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että psykoedukaatioon pohjaava ryhmä saattaa myös olla tehokasta. Lisätutkimuksia tarvitaan.
  • Artikkelin perusteella kummassakin ryhmässä oli hyvin samantapaisia aiheita, mutta psykoedukaatioryhmässä annettiin enemmän vain tietoa eikä opetettu uusia toimintamalleja.
 • Yhteenveto
  • Kaikkien edellä mainittujen hyödystä on jonkin verran näyttöä.
  • Kaikkien osalta tutkimus on vielä hyvin vähäistä.
  • Tarvitaan lisätutkimusta näiden ja muiden terapioiden osalta ennen kuin kannanottoja voidaan tarkemmin tehdä. Esimerkiksi psykodynaamisista terapioista ei ole lainkaan tutkimustietoa.

Kirjallisuutta

 1. Fleming AP, McMahon RJ, Moran LR ym. Pilot randomized controlled trial of dialectical behavior therapy group skills training for ADHD among college students. J Atten Disord 2015;19:260-71 «PMID: 24874347»PubMed
 2. Morgensterns E, Alfredsson J, Hirvikoski T. Structured skills training for adults with ADHD in an outpatient psychiatric context: an open feasibility trial. Atten Defic Hyperact Disord 2016;8:101-11 «PMID: 26410823»PubMed
 3. Virta M, Salakari A, Antila M ym. Hypnotherapy for adults with attention deficit hyperactivity disorder – a randomized controlled study. Contemp Hypnosis 2010;27:5-18
 4. Hiltunen S, Virta M, Salakari A ym. Better long-term outcome for hypnotherapy than for CBT in adults with ADHD - Results of a 6-month follow-up. Contemp Hypnosis 2014;30:118-34
 5. Vidal R, Bosch R, Nogueira M ym. Psychoeducation for adults with attention deficit hyperactivity disorder vs. cognitive behavioral group therapy: a randomized controlled pilot study. J Nerv Ment Dis 2013;201:894-900 «PMID: 24080677»PubMed