Takaisin Tulosta

ADHD ja parisuhde

Lisätietoa aiheesta
Sami Leppämäki
11.4.2017

Väestö- ja seurantatutkimuksissa ADHD on yhdistynyt n. 1,5–2-kertaiseen avioeron riskiin «Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence ...»1, «Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA ym. Clinical a...»2, «de Zwaan M, Gruss B, Müller A ym. The estimated pr...»3. ADHD:n liittyvistä oireista erityisesti tunnesäätelyn vaikeudet lisäävät avioeron todennäköisyyttä, jopa kaksinkertaiseksi verrattuna niihin henkilöihin, joilla on ADHD, mutta ei vakavaa tunnesäätelyn vaikeutta «Surman CB, Biederman J, Spencer T ym. Understandin...»4.

ADHD-oireiset puolisot arvioivat parisuhteen toimintakyvyn kaikilla osa-alueilla selvästi heikommaksi kuin verrokit. Samassa tutkimuksessa parisuhteen toisen osapuolen arvio parisuhteen toimintakyvystä ei kuitenkaan pääsääntöisesti eronnut verrokkiparien näkemyksistä, vain tyytyväisyys parisuhteeseen oli hieman heikompi «Eakin L, Minde K, Hechtman L ym. The marital and f...»5.

Lapsuudenaikainen ADHD yhdistyi nuorilla naisilla 4–5-kertaiseen riskiin joutua parisuhdeväkivallan uhriksi, ja niillä naisilla, joilla ADHD:n kriteerit täyttyivät edelleen aikuisiällä, riski oli vielä suurempi «Guendelman MD, Ahmad S, Meza JI ym. Childhood Atte...»6. Miehillä lapsuudessa todettu ADHD, erityisesti yhdessä käytöshäiriön kanssa, lisäsi parisuhdeväkivallan riskiä, ja aikuisiän ADHD voimisti tätä yhteyttä «Wymbs B, Molina B, Pelham W ym. Risk of intimate p...»7.

Lapsen ADHD lisää puolisoiden välisiä ristiriitoja ja suurentaa avioeron riskiä. Tämä yhteys näyttäisi olevan riippumaton geneettisistä tekijöistä, esimerkiksi vanhempien ADHD:sta «Schermerhorn AC, D'Onofrio BM, Slutske WS ym. Offs...»8. Jos perheenjäsenistä yhdelläkin on ADHD, on syytä muistuttaa myös parisuhteesta huolehtimisen ja tarvittaessa tuen hakemisen tärkeydestä.

Kirjallisuutta

  1. Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 2006;163:716-23 «PMID: 16585449»PubMed
  2. Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA ym. Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Arch Gen Psychiatry 2012;69:1295-303 «PMID: 23070149»PubMed
  3. de Zwaan M, Gruss B, Müller A ym. The estimated prevalence and correlates of adult ADHD in a German community sample. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2012;262:79-86 «PMID: 21499942»PubMed
  4. Surman CB, Biederman J, Spencer T ym. Understanding deficient emotional self-regulation in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Atten Defic Hyperact Disord 2013;5:273-81 «PMID: 23413201»PubMed
  5. Eakin L, Minde K, Hechtman L ym. The marital and family functioning of adults with ADHD and their spouses. J Atten Disord 2004;8:1-10 «PMID: 15669597»PubMed
  6. Guendelman MD, Ahmad S, Meza JI ym. Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predicts Intimate Partner Victimization in Young Women. J Abnorm Child Psychol 2016;44:155-66 «PMID: 25663589»PubMed
  7. Wymbs B, Molina B, Pelham W ym. Risk of intimate partner violence among young adult males with childhood ADHD. J Atten Disord 2012;16:373-83 «PMID: 22044962»PubMed
  8. Schermerhorn AC, D'Onofrio BM, Slutske WS ym. Offspring ADHD as a risk factor for parental marital problems: controls for genetic and environmental confounds. Twin Res Hum Genet 2012;15:700-13 «PMID: 22958575»PubMed