Takaisin Tulosta

Depressio ja raskauden ehkäisymenetelmät

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen ja Heidi Alenius
12.4.2017

Yhteenveto tutkimuksesta «Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV ym. Association ...»1

 • Tanskalainen prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa oli mukana kaikki 15–34-vuotiaat Tanskassa vuosina 2000–2013 asuneet naiset (1 061 997 naista).
 • Poissulku:
  • Ennen tutkimukseen tuloa diagnosoitu depressio -tai antidepressanttilääkitys, psykiatrinen sairaus, syöpä, laskimotukos tai hedelmättömyyshoito.
  • Muuttanut Tanskaan vuoden 1995 jälkeen.
 • Lopputulosmuuttujat:
  • Ensimmäinen antidepressanttilääkityksen aloitus
  • Ensimmäinen depressiodiagnoosi
 • Huomioidut sekoittavat tekijät:
  • Ikä
  • Koulutustaso
  • PCO ja endometrioosi
  • BMI (tieto vain osalta tutkittavista)
  • Tupakointi (kyllä tai ei, tieto vain osalta tutkittavista)
 • Tietolähteet: The National Prescription Register, Psychiatric Central Research Register, Statistic Denmark, National Health Register, National Birth Register
 • Tulokset:
  • 55,5 % naisista käyttivät tai olivat käyttäneet hormonaalista ehkäisyä
  • 133 178 naista sai tutkimusaikana 1. antidepressanttilääkemääräyksen.
   • Absoluuttiset riskit: ei hormonaalista ehkäisyä = 1,7 %/v; yhdistelmäehkäisy = 2,1 %/v (NNH = 250); progestiiniehkäisy = 2,5 %/v (NNH = 125)
  • 23 077 naista sai tutkimusaikana 1. kertaa depressiodiagnoosin.
   • Absoluuttiset riskit: ei hormonaalista ehkäisyä = 0,31 %/v; yhdistelmäehkäisy = 0,34 %/v (NNH = 3 333); progestiiniehkäisy = 0,40 %/v (NNH = 1 111)
 • Riskisuhteet, kun kaltaistettu iän, kalenterivuoden, koulutustason, PCO:n ja endometrioosin suhteen (verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä)
  • Antidepressantti:
   • yhdistelmävalmisteet RR 1,2 (1,22–1,25)
   • pelkkä progestiini RR 1,3 (1,27–1,40)
  • Depressiodiagnoosi:
   • yhdistelmävalmisteet RR 1,1 (1,08–1,14)
   • pelkkä progestiini RR 1,2 (1,04–1,31)
  • Valmisteiden välillä näytti olevan eroja.
  • Riski oli suurempi nuorten (15–19-vuotiaat) ikäryhmässä.
 • Tutkimuksen vahvuus on, että altiste (hormonaalinen ehkäisy) on ollut olemassa ennen lopputapahtumaa eli ensimmäistä antidepressanttilääkemääräystä ja ensimmäistä depressiodiagnoosia.
 • Tutkimuksen heikkoutena oli se, että kaikkia mahdollisia sekoittavia tekijöitä ei tässä asetelmassa ole voitu huomioida, joten syy-yhteydestä ei voida vetää vahvaa johtopäätöstä.

Yhteenveto tutkimuksesta «Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A ym. Differences...»2

Muuta tutkimustietoa

Kirjallisuutta

 1. Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV ym. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry 2016;73:1154-1162 «PMID: 27680324»PubMed
 2. Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A ym. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. Eur J Contracept Reprod Health Care 2012;17:106-18 «PMID: 22385398»PubMed
 3. Toffol E, Heikinheimo O, Koponen P ym. Hormonal contraception and mental health: results of a population-based study. Hum Reprod 2011;26:3085-93 «PMID: 21840911»PubMed
 4. Toffol E, Heikinheimo O, Koponen P ym. Further evidence for lack of negative associations between hormonal contraception and mental health. Contraception 2012;86:470-80 «PMID: 22465115»PubMed
 5. Cheslack-Postava K, Keyes KM, Lowe SR ym. Oral contraceptive use and psychiatric disorders in a nationally representative sample of women. Arch Womens Ment Health 2015;18:103-11 «PMID: 25113319»PubMed
 6. Keyes KM, Cheslack-Postava K, Westhoff C ym. Association of hormonal contraceptive use with reduced levels of depressive symptoms: a national study of sexually active women in the United States. Am J Epidemiol 2013;178:1378-88 «PMID: 24043440»PubMed
 7. O'Connell K, Davis AR, Kerns J. Oral contraceptives: side effects and depression in adolescent girls. Contraception 2007;75:299-304 «PMID: 17362710»PubMed
 8. Duke JM, Sibbritt DW, Young AF. Is there an association between the use of oral contraception and depressive symptoms in young Australian women? Contraception 2007;75:27-31 «PMID: 17161120»PubMed
 9. Joffe H, Cohen LS, Harlow BL. Impact of oral contraceptive pill use on premenstrual mood: predictors of improvement and deterioration. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1523-30 «PMID: 14710055»PubMed
 10. Castilho JL, Jenkins CA, Shepherd BE ym. Hormonal Contraception and Risk of Psychiatric and Other Noncommunicable Diseases in HIV-Infected Women. J Womens Health (Larchmt) 2015;24:481-8 «PMID: 25751720»PubMed