Takaisin Tulosta

Nikamamurtumat; Käypä hoito -toimituksen kommentti

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
2.10.2017

Nikamamurtumia on monen asteisia. Osteoporoosilääketutkimuksissa nikamamurtuman määrittely vaihtelee. Vaihtelun seurauksena potilasjoukot saattavat olla erilaisia eri tutkimuksissa. Tästä seuraa epävarmuutta arvioon osteoporoosin hoidon tehosta nikamamurtumien ehkäisyssä.

Nikamamurtumaa ei ole määritelty Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksessa. Käypä hoito -toimitus on kesällä 2017 pyytänyt Suomen Ortopediyhdistykseltä ehdotusta nikamamurtumien luokittelusta, jota voidaan käyttää suomalaisessa perusterveydenhuollossa. Ortopediyhdistys valmistelee ehdotuksen syksyn 2017 aikana. Osteoporoosin lääkehoidon teho nikamamurtumien ehkäisyssä arvioidaan uudestaan viimeistään Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen päivityksen yhteydessä vuosina 2018-2019.