Takaisin Tulosta

Silodosiini eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Hanna Ronkainen
7.11.2018

Silodosiini on uusi alfasalpaaja, joka on saanut FDA:n (the USA Food and Drug Administration) ja EMA:n (the European Medicines Agency) hyväksynnän. Sillä on korkea selektiivisyys α-1A-adrenoseptoriin ja rajoittunut affiniteetti α-1B- ja α-1D-adrenoseptoreihin. Estämällä α-1A-adrenoseptorien toimintaa eturauhasessa, virtsarakossa ja virtsaputkessa sildosiini saa aikaan sileän lihaksen relaksaation, mikä vähentää virtsan virtausvastusta. Silodosiinin affiniteetti α-1B-adrenoseptoriin on vähäisempi kuin muilla alfasalpaajilla, minkä oletetaan johtavan sen muita alfasalpaajia vähäisempiin kardiovaskulaarisiin haittavaikutuksiin, kuten ortostaattinen hypotensio ja huimaus «Cho HJ, Yoo TK. Silodosin for the treatment of cli...»1, «Novara G, Chapple CR, Montorsi F. A pooled analysi...»4, «Sic! Lääketietoa Fimeasta. http://sic.fimea.fi/sil...»6. Suomessa ei ole vielä silodosiinivalmistetta myynnissä.

Vaikutus

Silodosiinin (vuorokausiannos 8 mg) on osoitettu olevan tehokas hoitamaan virtsarakon varastoimis- ja tyhjenemisvaiheisiin liittyviä alavirtsateiden oireita. Kolmen kestoltaan 12 viikkoa kestäneen satunnaistetun, kaksoissokkoutetun, lumekontrolloidun monikeskustutkimuksen perusteella (n = 847 silodosiini, n = 647 lume) silodosiini vähensi IPSS-pisteitä lumelääkkeeseen verrattuna 2,7 pistettä enemmän (95 % luottamusväli -3,3– - 2,1, p < 0,001) yli 50-vuotiailla alavirtsatieoireista ja virtsarakon ulosvirtauskanavan obstruktiosta kärsivillä miehillä.

Silodosiini oli lumetta tehokkaampi vähentämään sekä varastoimis- että tyhjenemisvaiheen oireita ja parantamaan elämänlaatua. Ero virtsauksen huippuvirtsaamassa (Qmax) oli 0,8 ml/s silodosiinin hyväksi lumeeseen verrattuna (95 % luottamusväli 0,3–1,3, p = 0,002) «Novara G, Tubaro A, Sanseverino R ym. Systematic r...»3.

Silodosiinin on osoitettu olevan lumetta ja tamsulosiinilääkitystä (0,2 mg/vrk) tehokkaampi ja yhtä tehokas kuin tamsulosiini annoksella 0,4 mg/vrk helpottamaan alavirtsateiden oireita eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavilla potilailla «Novara G, Tubaro A, Sanseverino R ym. Systematic r...»3.

Akuutin virtsaummen yhteydessä silodosiini (8 mg/vrk) ja tamsulosiini (0,4 mg/vrk) osoittautuivat yhtä tehokkaiksi vähentämään katetrin poiston jälkeistä jäännösvirtsamäärää ja IPSS-pisteitä sekä parantamaan virtsauksen huippuvirtaamaa «Patil SB, Ranka K, Kundargi VS ym. Comparison of t...»5.

Haittavaikutukset

Silodosiinin yleisimmät haittavaikutukset ovat ejakulaatiohäiriöt (16–22 %), huimaus (1,9 %) ja ortostaattinen hypotensio (1,3 %). Huimauksen ja hypotension esiintyvyys ei eroa lumeryhmästä «Dahm P, Brasure M, MacDonald R ym. Comparative Eff...»2, «Novara G, Chapple CR, Montorsi F. A pooled analysi...»4. Vähäisten kardiovaskulaaristen haittojen vuoksi silodosiini on vaihtoehto alavirtsatieoireista kärsivien ikääntyneiden miesten hoitoon «Cho HJ, Yoo TK. Silodosin for the treatment of cli...»1. Ejakulaatiohäiriöt ovat silodosiinia saaneilla yleisempiä kuin lumelääkkeellä tai tamsulosiinilla hoidetuilla (silodosiinilla 16 %, tamsulosiinilla 2 %) «Dahm P, Brasure M, MacDonald R ym. Comparative Eff...»2, «Novara G, Tubaro A, Sanseverino R ym. Systematic r...»3. Silodosiinia ei tule aloittaa potilaalle, jolle suunnitellaan harmaakaihileikkausta (pienen mustuaisen oireyhtymä, intra-operative floppy iris syndrome, IFIS) «Sic! Lääketietoa Fimeasta. http://sic.fimea.fi/sil...»6.

Farmakologia

Silodosiini imeytyy hyvin suun kautta otettuna. Sen huippupitoisuus saavutetaan noin 2,5 tunnissa ja vakaa tila 3 vuorokaudessa. CYP3A4:n estäjät (esimerkiksi ketokonatsoli) nostavat huomattavasti silodosiinin pitoisuutta. Silodosiinin altistus lisääntyy huomattavasti munuaisten vajaatoiminnassa, minkä vuoksi silodosiinia ei suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Kohtalaisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville aloitusannoksen tulee olla 4 mg/vrk. Hypotensioriskin vuoksi silodosiinin yhteiskäyttöä muiden alfasalpaajien kanssa tulee välttää. Verenpainelääkkeitä ja PDE5:n -inhibiittoreita käyttävien potilaiden haittavaikutuksia tulee seurata. Silodosiinia ei tule aloittaa ortostaattisesta hypotensiosta kärsivälle «Sic! Lääketietoa Fimeasta. http://sic.fimea.fi/sil...»6.

Kirjallisuutta

  1. Cho HJ, Yoo TK. Silodosin for the treatment of clinical benign prostatic hyperplasia: safety, efficacy, and patient acceptability. Res Rep Urol 2014;6:113-9 «PMID: 25328864»PubMed
  2. Dahm P, Brasure M, MacDonald R ym. Comparative Effectiveness of Newer Medications for Lower Urinary Tract Symptoms Attributed to Benign Prostatic Hyperplasia: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol 2017;71:570-581 «PMID: 27717522»PubMed
  3. Novara G, Tubaro A, Sanseverino R ym. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials evaluating silodosin in the treatment of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic enlargement. World J Urol 2013;31:997-1008 «PMID: 23053207»PubMed
  4. Novara G, Chapple CR, Montorsi F. A pooled analysis of individual patient data from registrational trials of silodosin in the treatment of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS) suggestive of benign prostatic hyperplasia (BPH). BJU Int 2014;114:427-33 «PMID: 24571313»PubMed
  5. Patil SB, Ranka K, Kundargi VS ym. Comparison of tamsulosin and silodosin in the management of acute urinary retention secondary to benign prostatic hyperplasia in patients planned for trial without catheter. A prospective randomized study. Cent European J Urol 2017;70:259-263 «PMID: 29104788»PubMed
  6. Sic! Lääketietoa Fimeasta. http://sic.fimea.fi/silodosiini «http://sic.fimea.fi/silodosiini»1 9.1.2018