Takaisin Tulosta

Varfariinihoidon seurantakortti

Apuohjelmat
Toimitus
27.7.2015Uusi artikkeli

Tulostettava pdf-versio avautuu tästä linkistä: «marevan_kortti.pdf»1. Tulostusasetuksissa paperin suunnaksi valitaan vaaka/landscape. Tuloste taitellaan kortiksi siinä olevien ohjeiden mukaisesti.

Kortin työstämisessä on huomioitu THL:n Antikoagulaatiohoidon käsikirjassa «Puhakka J (toim.). Antikoagulaatiohoidon käsikirja...»1 esitetyt suositukset varfariinikortin sisällöstä ja muodosta. Lääkäri kirjaa korttiin perustiedot varfariinihoidon alkaessa, ja hoitaja tai lääkäri tarkastaa ja päivittää ne vuosikontrollien yhteydessä tai tarpeen vaatiessa. Annosteluosioon kirjataan käytössä oleva tablettivahvuus, INR-tulokset, lääkeannos tabletteina vuorokaudessa, seuraavan INR-kontrollin ajankohta ja käytetty viikkoannos milligrammoina/viikko. Tarvittavat annosmuutokset lasketaan kokonaisviikkoannokseen, ja mahdollisuuksien mukaan pyritään vakioituun päiväannokseen.

Kuva 1.

Varfariinihoidon seurantakortin etusivu

Kirjallisuutta

  1. Puhakka J (toim.). Antikoagulaatiohoidon käsikirja: Ohjeistus varfariinihoidon toteutuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. Saatavilla Internetissä: «https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/antikoagulaatiohoidon-ohjeet»1 (luettu 10.6.2015)