Lista av alla rekommendationer

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat.

Abort

Publicerad: 06.02.2013

ADHD (Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning)

Publicerad: 04.04.2019

Akut koronarsyndrom: instabil angina pectoris och hjärtinfarkt utan ST-höjning

Publicerad: 23.06.2014

Akuta tandinfektioner och antimikrobiell medicinering

Publicerad: 06.11.2018

Astma

Publicerad: 24.09.2012

Atopiskt eksem

Publicerad: 19.09.2016

Bedömning_av_behovet_av_sjukfrånvaro

Publicerad: 19.08.2019

Behandling av drogberoende

Publicerad: 12.04.2018

Behandling av friändstandlöshet

Publicerad: 06.02.2019

Belastningssjukdomar i hand och underarm

Publicerad: 10.05.2013

Benign prostatahyperplasi

Publicerad: 02.03.2020

Besvär i övre buken och refluxsymtom

Publicerad: 10.04.2019

Bihåleinflammation

Publicerad: 22.05.2018

Bipolär affektiv störning

Publicerad: 11.02.2021

Celiaki

Publicerad: 18.12.2018

Cellförändringar i livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen

Publicerad: 29.03.2021

Depression

Publicerad: 11.03.2021

Diabetesretinopati

Publicerad: 15.12.2014

Diabetikers fotproblem

Publicerad: 24.03.2021

Diabetisk njursjukdom

Publicerad: 20.04.2020

Diagnostik av hjärtinfarkt

Publicerad: 03.01.2014

Dyslipidemier

Publicerad: 25.01.2021

Emotionellt instabil personlighet

Publicerad: 08.06.2020

Epilepsier och feberkramper (barn och unga)

Publicerad: 27.02.2020

Epilepsier (vuxna)

Publicerad: 27.02.2020

Epileptiskt anfall (utdraget)

Publicerad: 30.05.2016

Extrauterin graviditet

Publicerad: 23.10.2014

Faryngotonsillit (halsfluss)

Publicerad: 11.06.2020

Fetma (barn, ungdom och vuxna)

Publicerad: 03.03.2020

Födoämnesallergi (barn)

Publicerad: 08.10.2019

Förebyggande av självmord och vård av patient som försökt begå självmord

Publicerad: 07.01.2020

Förmaksflimmer

Publicerad: 22.03.2021

Glaukom

Publicerad: 24.10.2014

Graviditetsdiabetes

Publicerad: 26.06.2013

Handledsfraktur (benbrott på strålbenets nedre del)

Publicerad: 24.05.2016

Hjärninfarkt och TIA

Publicerad: 20.01.2020

Hjärnskador

Publicerad: 28.04.2020

Hjärtinfarkt med ST-höjning

Publicerad: 26.09.2011

Hjärtsvikt

Publicerad: 15.02.2017

Hudinfektioner

Publicerad: 04.03.2021

Huvudvärk (barn)

Publicerad: 12.11.2015

Hyposensibilisering

Publicerad: 22.10.2019

Höftfraktur

Publicerad: 16.10.2017

Högt blodtryck

Publicerad: 10.09.2020

Icke-alkoholorsakad fett­leversjukdom

Publicerad: 08.01.2020

Insulinberoende diabetes

Publicerad: 18.05.2020

Karies

Publicerad: 27.08.2020

Knä- och höftartros

Publicerad: 08.05.2018

Kronisk ischemi i benen

Publicerad: 18.02.2021

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Publicerad: 29.04.2020

Kroniskt bensår

Publicerad: 09.04.2021

Könssjukdomar

Publicerad: 08.05.2018

Lagning av tänder

Publicerad: 28.05.2018

Lungcancer

Publicerad: 21.03.2017

Mellanöre-inflammation (akut hos barn)

Publicerad: 06.09.2017

Migrän

Publicerad: 04.09.2015

Minnessjukdomar

Publicerad: 29.01.2021

Motion

Publicerad: 13.01.2016

MS-sjukdom

Publicerad: 23.01.2020

Multisjuklighet

Publicerad: 16.03.2021

Muncancer

Publicerad: 22.05.2019

Nacksmärta (vuxna)

Publicerad: 16.01.2017

Nedre luftvägsinfektioner hos barn

Publicerad: 26.06.2015

Nedre luftvägsinfektioner hos vuxna

Publicerad: 02.01.2015

Njurskada (akut)

Publicerad: 03.11.2020

Osteoporos

Publicerad: 08.12.2020

Pallaitiv vård och vård i livets slutskede

Publicerad: 04.10.2019

Parkinsons sjukdom

Publicerad: 10.05.2019

Parodontit

Publicerad: 11.12.2019

Patient utsatt för fuktskador

Publicerad: 25.01.2017

Posttraumatsik stressyndrom

Publicerad: 09.01.2020

Prematur förlossning

Publicerad: 17.05.2018

Preoperativ bedömning och vård

Publicerad: 23.06.2014

Preventivmedel

Publicerad: 05.11.2020

Problem i axelleden

Publicerad: 23.11.2014

Prostatacancer

Publicerad: 27.05.2014

Psoriasis och psoriasisartrit

Publicerad: 15.06.2020

Reumatoid artrit

Publicerad: 08.06.2015

Rikliga menstruationsblödningar

Publicerad: 03.05.2018

Rotbehandling

Publicerad: 02.06.2016

Schizofreni

Publicerad: 26.03.2020

Självmedicinering

Publicerad: 19.04.2016

Smärta

Publicerad: 22.08.2017

Stabil angina pectoris

Publicerad: 13.04.2015

Starr (vuxna)

Publicerad: 27.02.2019

Sömnapné

Publicerad: 15.06.2017

Sömnlöshet

Publicerad: 26.06.2020

Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Publicerad: 29.12.2016

Tobaks och nikotin beroende, förebyggande och behandling

Publicerad: 19.06.2018

Typ 2 diabetes

Publicerad: 18.05.2020

Uppförandestörningar

Publicerad: 12.12.2018

Urininkontinens (kvinnor)

Publicerad: 05.09.2017

Urinvägsinfektioner

Publicerad: 02.03.2020

Utvecklingsrelaterad språkstörning (särskild språksvårighet, barn och unga)

Publicerad: 24.01.2019

Venös insufficiens i benen

Publicerad: 15.11.2016

Venös trombos och lungemboli

Publicerad: 16.12.2016

Visdomständer

Publicerad: 12.03.2020

Vård av personer med alkoholmissbruk

Publicerad: 21.08.2018

Värk i ländryggen

Publicerad: 05.05.2017

Åldersbetingad våt makuladegeneration

Publicerad: 11.05.2016

Ångestsyndrom

Publicerad: 07.01.2019

Återupplivning

Publicerad: 03.02.2016

Återupplivning (nyfödda)

Publicerad: 04.08.2014

Ätstörningar

Publicerad: 11.12.2014