Takaisin Tulosta

Flödesdiagram för behandling av funktionsstörningar i käksystemet (TMD) inom primärvården och den specialiserade sjukvården

Käypä hoito -kuvat
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Funktionsstörningar i käksystemet
9.10.2014
Kuva 1.

© Finska Läkarföreningen Duodecim