Takaisin

Keuhkoahtaumatautipotilaan kotihappihoito ja kuolleisuus

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
21.11.2019

Näytön aste: B

Kotihappihoito ilmeisesti pienentää kuolleisuutta keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla on vaikea hypoksemia.

Cochrane-katsaus «Cranston JM, Crockett AJ, Moss JR ym. Domiciliary ...»1 sisälsi 6 satunnaistettua tutkimusta (mukana tutkimukset «Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemi...»2 ja «Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hy...»3).

2 tutkimuksessa selviteltiin yönaikaista happihoitoa keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla esiintyi yönaikaista hypoksemiaa. Kuolleisuudessa ei todettu mitään eroja hoidetun ja hoitamattoman ryhmän välillä.

2 tutkimuksessa selviteltiin pitkäaikaisen happihoidon merkitystä keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla oli lievä tai kohtalainen hypoksemia. 3 vuoden seurannan aikana ei todettu kuolleisuudessa eroa hoidetun tai hoitamattoman ryhmän välillä.

Yhteenvetona todetaan, että pitkäaikainen kotihappihoito vähentää kuolleisuutta ainoastaan niillä keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla on vaikea hypoksemia (PaO2 alle 8,0 kPa).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Varmentaa käytännön, jossa jatkuvaa kotihappihoitoa annetaan ainoastaan vaikeassa hypoksemiassa.

Kirjallisuutta

  1. Cranston JM, Crockett AJ, Moss JR ym. Domiciliary oxygen for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD001744 «PMID: 16235285»PubMed
  2. Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med 1980;93:391-8 «PMID: 6776858»PubMed
  3. Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. Report of the Medical Research Council Working Party. Lancet 1981;1:681-6 «PMID: 6110912»PubMed